YÖNERGELER

Yaz Okulu Yönergesi

Karabük Üniversitesi Önlisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesi

Karabük Üniversitesi Enstitü, Fakülte, Yüksek Okul Ve Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu Yönergesi

Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Danışma Kurulu Yönergesi

Erasmus Değişimi Yönergesi

Karabük Üniversitesi Mezuniyet ve Diploma Yönergesi

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Yönergesi

Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Karabük Üniversitesi Fakülteleri Ve Yüksekokullar Staj Uygulama Yönergesi

Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıl İçi Uygulama Ve Yaz Stajı Yönergesi

Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi

Karabük Üniversitesi Mesleki Ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Yerlerindeki Eğitim, Uygulama Ve Stajlarına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönerge

Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Ve Basım Yönergesi

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Mesleki Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

Karabük Üniversitesi Mezunlar Birliği Yönergesi

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel İntibak Eğitimi Yönergesi

6111 Sayılı Kanunun 173. Maddesi İle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 58. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ön Lisans-Lisans Programlarına Başvuru, Kayıt Ve Kabul Yönergesi

Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi

Karabük Üniversitesi  Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi

Karabük Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Bölüm Başkanlıklarının Görev Ve Çalışma Esasları Yönergesi

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Yönergesi     

Karabük Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

Karabük Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi

Karabük Üniversitesi  Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi    

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi       

Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Mesleki Uygulamalar ve Mesleki Eğitim Yönergesi

Karabük Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi

Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınav Yönergesi (KBU-ULOS)

Karabük Üniversitesi Sınav Uygulama Usul ve Esasları

Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV ve V Öğrencilerinin Eğitim ve Öğretim Çalışma Usul ve Esasları

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Birliği Yönergesi

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI İntörnlük Yönergesi

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi TOKER Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi

Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karabük Üniversitesi Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi