BÖLÜM / ANABİLİM DALI KURULMASI, ÖNLİSANS PROGRAMI AÇILMASI, PROGRAM / BÖLÜME İLK DEFA ÖĞRENCİ ALINMASI HAKKINDA
Yükseköğretim kurumları tarafından Fakülte, Yüksekokul bünyesinde Bölüm / Anabilim Dalı kurulması, Meslek Yüksekokulu bünyesinde önlisans programı açılması ve açık olan Program / Bölüme ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin başvurular YÖKSİS veri tabanı üzerinden Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

Söz konusu taleplerin aşağıda belirtilen ilgili formatlarda hazırlanmış dosyalar ile birlikte Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitü Kurulu Kararı ile Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmekte olup, Üniversitemiz Eğitim Komisyonu tarafından kabul edilen talepler Üniversitemiz Senatosunun onayına sunulmakta ve onaylanan talepler üst yazı, ekindeki Senato Kararı ve ilgili dosyalar ile birlikte sisteme yüklenmektedir.
 
BÖLÜM PROGRAM AÇILMASINA İLİŞKİN İSTENEN FORM   

BİRİM GÜNCELLEME (Ayrıntılı Belge içeren Belge)

İLK DEFA ÖĞRENCİ ALINMASINA İLİŞKİN İSTENEN FORMPROGRAM İLE İLGİLİ BİLGİLER FORMU (DOKTORA-SANATTA YETERLİLİK)

PROGRAM İLE İLGİLİ BİLGİLER FORMU (LİSANS-ÖNLİSANS)

PROGRAM İLE İLGİLİ BİLGİLER FORMU (YÜKSEK LİSANS)

UZAKTAN ÖĞRETİM BİLGİ DERLEME FORMU

UZAKTAN ÖĞRETİM PROG. ÖĞRENCİ ALIMI TEKLİFİ VE DERS VERECEK ÖĞRETİM ELEMANI FORMU (LİSANS-ÖNLİSANS)

UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENCİ ALIMI TEKLİFİ VE DERS VERECEK ÖĞRETİM ELEMANI FORMU (LİSANSÜSTÜ)

UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER FORMU (LİSANS-ÖNLİSANS)

UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER FORMU (LİSANSÜSTÜ)

ISCED KODLARI
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eğitim - öğretime başlanması ve sürdürülebilmesi için asgari koşulları belirlenen programlar için yapılacak olan talepler aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde değerlendirmeye alınmaktadır.
 
EĞİTİM - ÖĞRETİME BAŞLANMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN ASGARİ KOŞULLARI BELİRLENEN PROGRAMLAR
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından taleplerin değerlendirilmesi aşamasında programların doluluk oranlarının da dikkate alındığı göz önünde bulundurularak, taleplerin bu doğrultuda hazırlanması önem arz etmektedir.

2023 DOLULUK ORANLARI

2022 DOLULUK ORANLARI

2021 DOLULUK ORANLARI 

2020 DOLULUK ORANLARI

2019 DOLULUK ORANLARI

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız..