2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yeni Kayıt Duyurusu
Karabük Üniversitesi 
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı

Yeni Kayıt Duyurusu
 
Üniversitemizi tercih ederek kayıt hakkı kazanan değerli öğrencilerimizi tebrik eder, başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini temenni ederiz.

 
2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri
28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 

Adaylar  28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden  elektronik (e- kayıt) yapabileceklerdir.
 

E-devlet üzerinden kayıt yapılabilmesi için adayların e-devlet şifresine sahip olmaları gerekmekte olup, e-devlet şifresi PTT şubelerinden temin edilebilmektedir.
 

E- devlet üzerinden kayıt yaptırmak için tıklayınız…


E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecek olup, isteyen öğrenciler e-devlet üzerinden kaydolduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. E-devlet üzerinden kaydı tamamlanan öğrencilerin kayıt işlemleri için ayrıca Üniversitemize başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.* Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

 ** Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.Kayıt için özel şart aranan programlara yerleşen adayların kayıtları ile e-devlet sisteminde lise mezuniyet bilgisi bulunmadığından dolayı e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adayların kayıtları;  28 Ağustos – 01 Eylül 2023  ( Saat 17:00'a kadar ) tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt yerlerinde gerçekleştirilecektir. Adayların kayıt için şahsen müracaatta bulunmaları gerekmekte olup, kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk vb. mücbir sebeplerin varlığı halinde noter vekâleti yoluyla da kayıt yaptırabileceklerdir.Şahsen kayıt müracaatında bulunan öğrenciler, lise diplomasının aslını kayıt görevlilerine ibraz etmek zorunda olup, yapılan kontrol sonucunda lise diplomasının aslı öğrenciye iade edilecektir.


Kayıt için özel şart aranan programlar için tıklayınız…

Kayıt yerleri için tıklayınız…
 
Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız…
 
 
 
Öğrenci katkı payı / öğrenim ücretlerinin ödenmesi;
 
23 - 26 Eylül 2023 (Saat 17:00)

Tıp Fakültesi İçin : 28 Ağustos - 3 Eylül 2023 
(Saat 17:00)


Ders alma; 
 
23 - 26 Eylül 2023 (Saat 17:00) tarihleri arasında öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Tıp Fakültesi İçin : 28 Ağustos - 3 Eylül 2023 (Saat 17:00 )

 Üniversitemiz Akademik Takvimleri için  tıklayınız…
 

Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin ders alma ve öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işlemleri ile ilgili duyurular Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilecek olup, öğrencilerimizin duyuruları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.

 
Ders Muafiyet işlemleri; 
 

(1) Öğrenciler; Ders Muafiyet Talep Formuna (Ek-1) muafiyetini talep ettikleri derslerini yazarak, Not Durum Belgesi (transkript), ders içeriklerinin aslı veya onaylı örneğini ekleyerek şahsen veya posta yoluyla ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe teslim ederler. Posta sürecinin takibinden ve başvuru evraklarının akademik birime ulaşmasından öğrenci sorumludur.

(2) Muafiyet ve intibak başvurularını; Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları günü takiben 7 (yedi) iş günü içerisinde yaparlar.
Ders Muafiyet Talep Formu (Ek-1) için tıklayınız...
 


Diğer İşlemler;

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 
Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programında öğrenim görülemeyeceğinden bu durumda olan adayların kazandıkları programa kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir. 
 
Programlardan birinin örgün diğerinin açık veya uzaktan öğretim olması şartıyla aynı anda iki ön lisans veya iki lisans programında öğrenim görme konusunda herhangi bir engel bulunmadığından dolayı bu durumdaki öğrencilerin kazandıkları programa kayıt yaptırmak için diğer programdaki kaydını sildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ön lisans programına kayıtlı öğrencilerin lisans programlarına, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin ön lisans programlarına kayıt yaptırmalarında bir engel bulunmamaktadır.
 
Zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan (%30 veya %100 İngilizce) programlara kayıt yaptıran adayların Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavı  ile ilgili olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü web sayfasındaki (http://sfl.karabuk.edu.tr/trduyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
 
2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı hazırlık eğitimine ve seviye tespit-muafiyet sınavına ilişkin açıklama için Yabancı Diller Yüksekokulu’nun duyurularını takip etmeniz gerekmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası için  tıklayınız... 
 
Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programların kayıtları, ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından web sayfalarında ilan edilen yer ve tarihlerde yapılacak olup, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, detaylı bilgi için ilgili web sayfasına http://besyo.karabuk.edu.tr/index.aspx linkinden, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine kayıt yaptıracak öğrenciler detaylı bilgi için ilgili birimin web sayfasına http://gstf.karabuk.edu.tr/index.aspx linkinden erişebilirsiniz.
 
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Önemli Not: 2023 YKS kayıt işlemlerinde 34 yaşını tamamlamış kadınlar için ayrılan kontenjandan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilenlerden herhangi bir lisans programından mezun olduğu tespit edilenler ile ön lisans programlarına yerleşenler için ön lisans programından mezun olduğu tespit edilenlerin kayıtları yapılmayacaktır. Bu adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.