2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu
2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize 2. ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayla26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıracaklardır.

E-devlet üzerinden kayıt yapılabilmesi için adayların e-devlet şifresine sahip olmaları gerekmekte olup, e-devlet şifresi PTT şubelerinden temin edilebilmektedir.

E- devlet üzerinden kayıt yaptırmak için tıklayınız…

E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecek olup, isteyen öğrenciler e-devlet üzerinden kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. E-devlet üzerinden kaydı tamamlanan öğrencilerin kayıt işlemleri için ayrıca Üniversitemize başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Kayıt için özel şart aranan programlara yerleşen adayların kayıtları ile e-devlet sisteminde lise mezuniyet bilgisi bulunmadığından dolayı e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adayların kayıtları 26 Ekim-1 Kasım 2021 ( Saat 17:00'a kadar ) tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt yerlerinde gerçekleştirilecektir. Adayların kayıt için şahsen müracaatta bulunmaları gerekmekte olup, kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk vb. mücbir sebeplerin varlığı halinde noter vekâleti yoluyla da kayıt yaptırabileceklerdir.

Şahsen kayıt müracaatında bulunan öğrenciler, lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorunda olup, yapılan kontrol sonucunda lise diplomasının aslı öğrenciye iade edilecektir.

Kayıt için özel şart aranan programlar için tıklayınız…

Kayıt yerleri için tıklayınız…

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programında öğrenim görülemeyeceğinden bu durumda olan adayların kazandıkları programa kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir. 

Programlardan birinin örgün diğerinin açık veya uzaktan öğretim olması şartıyla aynı anda iki ön lisans veya iki lisans programında öğrenim görme konusunda herhangi bir engel bulunmadığından dolayı bu durumdaki öğrencilerin kazandıkları programa kayıt yaptırmak için diğer programdaki kaydını sildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ön lisans programına kayıtlı öğrencilerin lisans programlarına, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin ö nlisans programlarına kayıt yaptırmalarında bir engel bulunmamaktadır.

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız…

Zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan (%30 veya %100 İngilizce) programlara kayıt yaptıran adayların Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavı  ile ilgili olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü web sayfasındaki (http://sfl.karabuk.edu.tr/tr) duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören ve ders muafiyeti talebinde bulunacak olan adayların kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Dekanlık/Müdürlüklere onaylı transkript ve ders içerikleri ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 
KAYIT SONRASI ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMA VE DERS ALMA İŞLEMLERİ

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işlemleri ve ders alma işlemleri 26 Ekim-1 Kasım 2021  tarihleri arasında yapılacaktır.

Ders alma süresi 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecektir.

Öğrenci katkı payı / öğrenim ücretlerini Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) öğrenebilirsiniz.

Birinci öğretim programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler (başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunmamak şartıyla) öğrenci katkı payı ödemeyecekler ve sadece ders alma işlemlerini yapacaklardır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri sadece T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından öğrenci numarası girilerek yatırılacaktır.

T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden “Kartsız İşlemler” menüsü altındaki Üniversite veya Eğitim Ödemeleri / Anlaşmalı Üniversiteler / İl Plaka Kodu (78) / Karabük Üniversitesi seçilerek yapılabilecektir.

İnternet şubesinden ise, “Eğitim” menüsü altındaki Üniversite harç ve sınav ödemelerinde yer alan Karabük Üniversitesi seçilerek yapılabilecektir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri ile ilgili sorularınız için ogrenci.isleri@karabuk.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Ders alma işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır.

Öğrenci bilgi sistemine (OBS) giriş yapmak için tıklayınız…

Hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrenciler Öğrenci bilgi sistemine (OBS) üzerinden hazırlık sınıfını seçerek ders alma işlemi yapacaklardır. Zorunlu Yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen adaylar Yabancı Dil Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Yabancı Diller Yüksekokulu  web sayfasından  (https://sfl.karabuk.edu.tr/tr )  ulaşabilirler.

Önemli Not: Üniversitemiz Senatosunun 02.09.2021 tarih ve 2021-10 sayılı kararı gereği Yabancı Diller Yüksekokulunda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı İngilizce Hazırlık Eğitimi uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Ders alma işleminin danışman tarafından onaylanabilmesi için Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) öğrencinin ders kesinleştirme işlemi yapması gerekmektedir.  Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti yatırması gerekenler ücretlerini yatırmadan ders kesinleştirme yapamazlar. ( Ders kesinleştirmek için sırasıyla Kontrol Et ve Kesinleştir butonlarına basılması gerekmektedir.)

Ders alma işlemlerine ilişkin danışman onayları 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecektir.