2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Yeni Kayıt Duyurusu
2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayla04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıracaklardır.

E-devlet üzerinden kayıt yapılabilmesi için adayların e-devlet şifresine sahip olmaları gerekmekte olup, e-devlet şifresi PTT şubelerinden temin edilebilmektedir.

E- devlet üzerinden kayıt yaptırmak için tıklayınız…

E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecek olup, isteyen öğrenciler e-devlet üzerinden kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. E-devlet üzerinden kaydı tamamlanan öğrencilerin kayıt işlemleri için ayrıca Üniversitemize başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Kayıt için özel şart aranan programlara yerleşen adayların kayıtları ile e-devlet sisteminde lise mezuniyet bilgisi bulunmadığından dolayı e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adayların kayıtları 06 – 10 Eylül 2021 ( Saat 17:00'a kadar ) tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt yerlerinde gerçekleştirilecektir. Adayların kayıt için şahsen müracaatta bulunmaları gerekmekte olup, kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk vb. mücbir sebeplerin varlığı halinde noter vekâleti yoluyla da kayıt yaptırabileceklerdir.

Şahsen kayıt müracaatında bulunan öğrenciler, lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorunda olup, yapılan kontrol sonucunda lise diplomasının aslı öğrenciye iade edilecektir.

Kayıt için özel şart aranan programlar için tıklayınız…

Kayıt yerleri için tıklayınız…

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programında öğrenim görülemeyeceğinden bu durumda olan adayların kazandıkları programa kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir. 

Programlardan birinin örgün diğerinin açık veya uzaktan öğretim olması şartıyla aynı anda iki ön lisans veya iki lisans programında öğrenim görme konusunda herhangi bir engel bulunmadığından dolayı bu durumdaki öğrencilerin kazandıkları programa kayıt yaptırmak için diğer programdaki kaydını sildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Önlisans programına kayıtlı öğrencilerin lisans programlarına, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin önlisans programlarına kayıt yaptırmalarında bir engel bulunmamaktadır.

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız…

Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin ders alma ve öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işlemleri ile ilgili duyurular Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilecek olup, öğrencilerimizin duyuruları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan (%30 veya %100 İngilizce) programlara kayıt yaptıran adayların Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavı  ile ilgili olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü web sayfasındaki (http://sfl.karabuk.edu.tr/tr) duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı hazırlık eğitimine ve seviye tespit-muafiyet sınavına ilişkin açıklma için tıklayınız.. 

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programların kayıtları, ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından web sayfalarında ilan edilen yer ve tarihlerde yapılacak olup, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, detaylı bilgi için ilgili web sayfasına http://besyo.karabuk.edu.tr/index.aspx linkinden, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine kayıt yaptıracak öğrenciler detaylı bilgi için ilgili birimin web sayfasına http://gstf.karabuk.edu.tr/index.aspx linkinden erişebilirsiniz.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.