Harçlar / Burslar


2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Cari Hizmet Maliyeti

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücreti / Katkı Payı Cetveli

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenciler Öğrenim Ücreti / Katkı Payı Cetveli

Başarı Durumuna Göre Yüzde Ona Giren Öğrencilerin Tespitine İlişkin Kriterler

 • Üniversitemize kayıt yaptıracak Birinci Öğretim öğrencilerimizin öğrenim ücreti / katkı payları öğrenim süreleri içerisinde ( hazırlık sınıfı hariç  önlisans – iki yıl , lisans dört / beş ve altı yıllık programlar / lisansüstü iki yıl / doktora dört yıl ) Devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Belirtilen sürelerin aşılması durumunda Uzatmalı Öğrenci durumu oluşmakta ve öğrenim ücreti / katkı payı tahakkuk etmektedir.


 
 • Zorunlu Hazırlık Sınıfı okuması gereken Birinci Öğretim öğrencilerimizin Hazırlık Sınıfını uzatmaları halinde kayıtlı olduğu fakültenin katkı payı / Öğrenim Ücreti tahakkuk eder. Zorunlu Hazırlık Sınıfı okuması gereken İkinci Öğretim öğrencilerimiz kayıtlı oldukları fakültenin öğrenim ücreti / katkı payı tahakkuk etmektedir.


 
 • Mühendislik, İlahiyat ve Sağlık Lisans Tamamlama yapan birinci öğretim öğrencilerimizin program süreleri dikkate alınmadan birinci öğretim katkı payı ücreti tahakkuk etmektedir.


 
 • Yatay / Dikey Geçiş yaparak Üniversitemize yerleşen öğrencilerimize katkı paylarının Devlet tarafından karşılanan sürenin aşılması durumunda öğrenim ücreti / katkı payı tahakkuk etmektedir. Daha önce okumuş oldukları program süreleri eğitim süresinden sayılmaktadır. Eğitim süreleri ( hazırlık sınıfı hariç  önlisans – iki yıl , lisans dört / beş ve altı yıllık programlar / lisansüstü iki yıl / doktora dört yıl ) aşılması halinde okumakta oldukları sınıfa bakılmaksızın öğrenim ücreti / katkı payı tahakkuk etmektedir.


 
 • Yabancı Dille öğretim yapan yükseköğretim programlarından öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır.


 
 • İkinci Öğretimde başarılı yüzde ona giren öğrencilerimiz bir sonraki dönem birinci öğretim katkı payı kadar öğrenim ücreti tahakkuk eder. Güz Döneminde yüzde ona giren öğrencilerimiz akademik takvim sebebi ile Bahar Döneminde tahakkuk eden katkı payını ödedikten bir ay sonra Öğrenci Bilgi Sisteminde belirttikleri şahsi IBAN numaralarına birinci öğretim tutarı kesilerek fark ücreti yatırılmaktadır. İade sürecinden sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir. IBAN numarası TC Kimlik numarası ile eşleşmeyen öğrencilerimize iade yapılmayacaktır.


 
 • Şehit ve Gazi yakını öğrencilerimizin Sosyal Güvenlik Kurumundan almış oldukları Şehit / Gazi Yakını olduklarına dair Haksahiplik Belgelerini ibraz etmeleri halinde öğrenim ücreti / katkı payı tahakkuk etmez.


 
 • Engelli öğrencilerimizden Sağlık Kurulu Raporlarını getirmeleri halinde engel oranı kadar indirim yapılır.


 
 • Erasmus, Mevlana ve Farabi Değişim programlarına dahil olan öğrencilerimiz Üniversitemizde tahakkuk eden öğrenim ücreti / katkı payını ödemeleri gerekmektedir.


 
 • Özel Öğrenci olarak farklı bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerimiz Üniversitemizde tahakkuk eden öğrenim ücreti / katkı payını ödemeleri gerekmektedir.


 
 • Kayıt Dondurma hakkını kullanan öğrencilerimiz kayıt dondurdukları süre içerisinde öğrenim ücreti / katkı payı ödemeleri gerekli değildir. Ayrıca kayıt dondurdukları süre eğitim süresinden sayılmamaktadır.


 
 • Kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerimize öğrenim ücreti / katkı payı iadesi yapılmaz.