Organizasyon Şeması
Diploma ve Öğrenci İşlemleri Şube Müdürlüğü

Otomasyon ve İstatistik Şube Müdürlüğü

Harçlar Burslar ve İdari İşlemler Şube Müdürlüğü

Safranbolu Öğrenci İşlemleri Şube Müdürlüğü

Yazı İşleri ve Mali İşler Şefliği