Başkanlığımız Hakkında
Karabük Üniversitesi, 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulmuştur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda ve yine bu kanunla düzenlenmiş olan işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde öğrenci merkezli bir Üniversite olmanın farkındalığı ile hareket eden aynı zamanda Üniversitemizin tüm birimleri ile uyum içerisinde çalışan, gelişen bilgi teknolojilerinin ışığında hareket eden, güvenli ve hızlı bilgi belge hizmeti sağlayarak iç ve dış paydaşların memnuniyetinin ön planda tutulduğu bir birimdir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri, 21 Kasım 1983 tarihli ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 124 Sayılı “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 31. Maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.