İlk Kayıt İşlemleri
Üniversitemize yerleşen adayların kayıtları elektronik olarak ya da şahsen müracaat ile yapılır.

E-DEVLET YOLUYLA KAYIT İŞLEMLERİ

E-devlet üzerinden kayıt yapabilmesi için adayların e-devlet şifresine sahip olmaları gereklidir. E-devlet şifresi PTT şubelerinden alınmaktadır.

E-devlet üzerinden kaydını  tamamlayan öğrencilerin, kayıt işlemleri için ayrıca Üniversitemize başvurmalarına gerek yoktur. Kendilerinden herhangi bir belge talep edilmez. Adaylar e-devlet üzerinden kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabilirler.

ŞAHSEN MÜRACAAT İLE KAYITLAR

E – devlet üzerinden kayıt yaptırmayanların, kayıt için sağlık raporu istenen programlara yerleşen adayların ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamadığı için e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adayların kayıtları şahsen müracaat ile yapılır.

Şahsen kayıt müracaatında bulunan öğrenciler, lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz ederler.

Sağlık raporu istenen programlara kayıt yaptıracak öğrenciler,  sağlık raporları ile birlikte lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz ederler.

GEÇİCİ KAYIT

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların geçici kayıtları  şahsen müracaat ile yapılır.
Bu durumda olan adaylar geçici kayıt sırasında ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesini ibraz ederler. Sağlık raporu istenen programlara geçici kayıt yaptıracak öğrenciler ise sonuç belgesi ile birlikte sağlık raporlarını ibraz ederler.

Geçici kayıt yaptırmayan adayların asıl kayıtları yapılmaz. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgeleri  ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılır. Kayıt duyurularında belirtilen tarihlere kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin kayıtları silinir. 

Öğrencinin kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk vb. mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumun belgelenmesi kaydıyla noter vekâleti yoluyla da kayıt yapılır. 

Engelli öğrencilerimizin kayıtları, kayıt bürolarımızda öncelikli olarak yapılır.

AYNI ANDA İKİ FARKLI PROGRAMA KAYIT

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamaz. Bu durumda olan adayların kayıt yaptırabilmeleri için önceden kayıtlı oldukları programdan ilişiklerini kesmeleri gerekir. Programlardan birinin örgün diğerinin açık öğretim veya uzaktan öğretim olması şartıyla aynı anda iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılır.

Önlisans programına kayıtlı öğrencilerin lisans programlarına, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin önlisans programlarına kayıt yaptırmaların da bir engel bulunmaz.

HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan(%30 veya %100 İngilizce) programlara yerleşen adaylar için  Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü  tarafından Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı ve  Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yapılır. Hazırlık sınıfına ilişkin ayrıntılı bilgi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü  web sayfasında (http://sfl.karabuk.edu.tr/tr) ilan edilir.

ÖZEL YETENEK KAYITLARI

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programların kayıtları, ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından web sayfalarında ilan edilen yer ve tarihlerde yapılır. Ayrıntılı bilgi, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu web sayfasında (http://besyo.karabuk.edu.tr/index.aspx) ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi web sayfasında (http://gstf.karabuk.edu.tr/index.aspx) ilan edilir.

KAYIT İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Yeni Kayıtlara ilişkin ayrıntılı bilgiye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından (http://oidb.karabuk.edu.tr/index.aspx) erişebilirsiniz.