Misyon - Vizyon
Başkanlığımızın Misyonu

Üniversitemiz öğrencilerine, mezunlarına, ilişkili olduğumuz kurum ve kuruluşlara en iyi hizmeti sunabilmek adına; akademik birimler ve diğer idari birimler ile eşgüdüm sağlayarak, güncel bilgi ve teknolojiler doğrultusunda hizmetleri sürekli iyileştirerek, yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde iş ve işlemleri gerçekleştirmektir.
 
Başkanlığımızın Vizyonu

Başkanlığımızca yürütülen hizmetlerin, belirlenen ilke ve değerler doğrultusunda, teknolojiden en üst düzeyde yararlanarak, yüksek verimlilik ve işbirliği çerçevesinde en iyi şekilde yapılmasını sağlamak; öğrenci odaklı bir şekilde ve hizmet kalitesini sürekli arttırarak, Üniversitemiz vizyonunun hayata geçirilmesi çalışmalarında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir.