Başkanlığımız Tarafından “Etkili İletişim Teknikleri” Eğitiminin Dördüncüsü Düzenlendi
Hizmetiçi eğitimler kapsamında Daire Başkanlığımız tarafından personelimizin kişisel gelişimine yönelik düzenlenmekte olan ve dört hafta süreli etkili iletişim teknikleri eğitimlerinin sonuncusu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GEZİCİ tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 09:00’da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında gerçekleşmiştir.

Son eğitimde ağırlıklı olarak, iletişimde beden dilinin önemine yer verilmiştir. İletişimin sadece sözlü olarak gerçekleşmediğine; hareketlerimizin, yüz ifadelerimizin ve duygularımızın niyetlerimiz hakkında çok şey söylediğine değinilerek çeşitli aktivitelerle eğitim sonlanmıştır.


etkili iletişim 4