2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin %10’a Giren Öğrencilerin Dikkatine
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın 5. Maddesi;
 
 
“Hazırlık sınıfı hariç, yıllık eğitim-öğretim programı uygulayanlarda yıl (güz ve bahar dönemi) sonunda, dönemlik program uygulayanlarda ise ilgili dönem sonunda bulundukları programda her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri;Dönemlik eğitim-öğretim yapan programlarda bir sonraki dönemde,
 
Yıllık eğitim-öğretim yapan programlarda ise bir sonraki eğitim ve öğretim yılında,
birinci öğretim için belirlenen katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.”

hükmünce bölümünde yüzde ona giren öğrenciler tespit edilmiştir.
 
Örneğin; 2023-2024 Güz Döneminde Adalet MYO II. Öğretim öğrencisi 1.024,50 TL öğrenim ücreti ödemiştir. Öğrenci %10’luk başarı dilimine girdiğinde bir sonraki Bahar Döneminde Adalet MYO I. Öğretim öğrenim ücreti olan 253,50 TL ödemesi gerekmektedir.
 
 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ İADELERİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
 
Katkı payı/öğrenim ücreti iadesi yapılabilecek durumlar MADDE 5
 
(3) a) Başarı Ortalamasına göre ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencilerine yapılacak ücret iadesi; dönem sonunda bulundukları programda her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alıp başarılı olan ve başarı ortalamasına göre yapılacak sıralamada yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki eğitim öğretim döneminde birinci öğretim için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.
 
b) İlgili döneme ait belirlenen katkı payı / öğrenim ücreti yatırma tarihlerinde, akademik takvimdeki tarihlerin çakışmasından dolayı yüzde ona giren öğrencilerin tespiti yapılamamış ise; öğrenci tarafından ilgili döneme ait öğrenim ücretinin tamamı ödenir. Ancak yüzde on listesine giren ikinci öğretim öğrencisi tespit edildikten sonra yatırmış oldukları tam öğrenim ücretlerinden birinci öğretim katkı payı kadar kesinti yapılarak öğrencinin Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan şahsi IBAN numaralarına iade işlemi yapılır.
 
2023-2024 Güz Döneminde % 10’na giren öğrencilerimiz;
2023-2024 Bahar Döneminde öğrenim ücretlerini tam olarak ödedikleri için
fazla ödemiş oldukları öğrenim ücretleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) yer alan Banka Bilgileri kısmındaki kendilerine ait şahsi IBAN hesaplarına ayrıca başvuruda bulunmalarına gerek kalmadan geri iade edilecektir.
 
Örneğin; Adalet MYO II. Öğretim öğrencisinin 2023-2024 Bahar Döneminde ödemiş olduğu 1.024,50 TL’den
Adalet MYO I. Öğretim öğrenim ücreti olan 253,50 TL kısmı çıkartılarak
geriye kalan 771 TL  öğrencinin hesabına geri iade edilecektir.
 
Aşağıdaki % 10 Başarı Listelerinde yer alan öğrencilerimizin mutlaka IBAN bilgilerini eksiksiz olarak OBS’ye kaydetmeleri gerekmektedir.
 

% 10’luk listesi belirlenirken dikkat edilen hususlar şunlardır:

1- 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı ve önceki yarıyıllar dâhil bütün dönemlerde alması gereken dersleri alıp, başarmış olmak.
2- Genel Akademik Not Ortalamasına bakılarak yüzde onlar tespit edilmiştir.
3- Hazırlık sınıfı öğrencileri değerlendirilmeye alınmamıştır.
4- Dönem uzatan öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
5- 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında ders alma yapmayan veya eksik ders alan öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
6- Herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
7- Türk ve uluslararası öğrenciler birlikte değerlendirilmiştir.
8- Sınıf bazında başarı sırası belirlenmiştir.
 
 
% 10 listesine dahil edilecek öğrenci sayısının belirlenmesinde programa kayıtlı öğrencilerden her dönem için belirlenen asgari dersi alan öğrenci sayısı dikkate alınır. (YÖK %10 Uygulama Esasları)


Örneğin; ilgili programda 2.sınıfta öğrenim gören 100 öğrenci olduğunu kabul edelim. Bu öğrencilerden 2.sınıfa ait zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü alan öğrenci sayısı 50 ise bu 50 öğrencinin %10’u olan 5 öğrenci başarı listesine dahil edilir.
 
%10 listelerine itirazlar: 29 Şubat 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabilecek olup, itiraz süresi bitiminden sonraki itirazlar dikkate alınmayacaktır.İtirazlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına e-posta üzerinden yapılacaktır.

E-posta adresi: ogrenci.isleri@karabuk.edu.tr

 
2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı % 10 listeleri

-  Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince öğrencilerimizin bilgileri aşağıdaki listelerde;
 
Öğrenci Numaralarının İlk 2 ve Son 2 Rakamları açık olarak,
Ad ve Soyadların İlk ve Son Harfleri açık olarak yayınlanmıştır.
 
 
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SAFRANBOLU ŞEFİK YILMAZ DİZDAR MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TOBB TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU