Mühendislik Tamamlama Programları Kayıt Duyurusu
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mühendislik Tamamlama programı kayıtları;
01 - 04 Kasım 2022 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
 
E -DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT İŞLEMLERİ
 
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu
 "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak,
https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden
01 – 02 Kasım 2022 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
 
- Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
- E-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
 
ŞAHSEN MÜRACAAT İLE KAYIT İŞLEMLERİ
 
Şahsen müracaat ederek yapılacak olan kayıtlar ise 01 - 04 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayın şahsen müracaat etmesi gerekmekte olup, adayın kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla vekalet yoluyla kayıtları alınacaktır.
 
Mühendislik Tamamlama kayıtları Üniversitemiz (Merkez Kampüs) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Mühendislik Otomasyon Biriminde yapılacaktır.
 
Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan öğrencilerin aynı anda eş düzey iki programda (ön lisans-ön lisans veya lisans-lisans) kaydı bulunamayacağı için Üniversitemize kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunan adayların kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)
 
Online kayıt için tıklayınız…

Not : Online kayıt sayfasından ön kayıt yapan adayların kesin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olup, herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
 
KAYIT DONDURMA İŞLEMİ
 
Üniversitemizde eğitim öğretim (derslerin başlaması) 04 Ekim 2022 tarihinde başlamıştır.

Karabük Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 “Devam zorunluluğu MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde ise en az % 80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler o dersin sınavlarına giremezler.”
“Kayıt dondurma ve mazeretler MADDE 27 – (6) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam sürenin, 22 nci maddede belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan o yarıyıl için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeretli izinli sayılır ve öğrencinin kaydı dondurulur.”
hükümleri doğrultusunda,
 
2022 Yılında Mühendislik Tamamlama Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden sadece Türkçe programa yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerin 2022-2023 Güz döneminde kayıt dondurma işlemleri Başkanlığımızca gerçekleştirilecektir.  Öğrenciler 2022-2023 Bahar dönemi itibarıyla ders kaydı yapacaklardır.
 
İngilizce programa yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler (yabancı dil hazırlık sınıfı okuyacaklar)  öğrenciler;
Zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan (%30 veya %100 İngilizce) programlara kayıt yaptıran adayların Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavı ile ilgili olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü web sayfasındaki (http://sfl.karabuk.edu.tr/tr) duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu (0370) 418 90 48 numaralı telefondan bilgi alınabilir.


 
Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma İşlemleri

Kayıt yaptıran öğrenciler, 01 - 04 Kasım 2022 tarihleri arasında öğrenci numaraları ile birlikte öğrenci katkı payı / öğrenim ücretlerini yatıracaklardır. (Türkçe programlara kayıt yaptırarak kayıt dondurma işlemi gerçekleştirilen öğrenciler 2022-2023 Güz dönemi için harç ücreti yatırmayacaktır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri sadece T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından yatırılacaktır. 
Mühendislik Tamamlama yapan birinci öğretim öğrencilerimizin program süreleri dikkate alınmadan birinci öğretim katkı payı ücreti tahakkuk etmektedir.
Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız…

Öğrenci bilgi sistemine (OBS) giriş yapmak için tıklayınız…
 
 Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
  
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 
Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.