Mazeretli Ders Kaydı Yapan Öğrenciler Hk.
Akademik takvimde belirtilen süreler için de ders kaydı yapmayan öğrenciler ile muafiyet, 50 AKTS vb nedenlerle dersleri geç eklenen öğrenciler Yönetmeliğimizin 21. maddesinin 10. bendinde yer alan "Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve ders silme dönemlerinde, danışmanların onayı ile ders ekleyebilirler ve/veya sildirebilirler. Yeni ders ekleyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren ders ekledikleri tarihe kadar geçen sürede devamsız sayılırlar." hükmü gereği OBS'de dersin eklendiği tarihe kadar devamsız sayılırlar.