2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Kurum İçi Yatay Geçiş Sonuçları


Kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi için tıklayınız…

2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı  not ortalamasına göre Üniversitemiz (kurum içi) ikinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına geçiş için gerekli olan %10'luk dilime girerek başvuruda bulunan öğrencilerimizden kayıt hakkı kazananların  22-23 Şubat 2022 tarihleri arasında saat:17:00’ye kadar  sistem üzerinden elektronik kayıt yaptıracaklardır.

 
Kayıt işlemleri için tıklayınız…

 
Belirtilen tarihte  kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler tarafımızca yapılacaktır.