2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin %10’a Giren Öğrencilerin Dikkatine
           2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı  Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın 5. Maddesi;
 
“ Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.”
 
Hükmü gereği bölümünde yüzde ona giren öğrenciler tespit edilmiştir.

Yüzde on listesi belirlenirken dikkat edilen hususlar şunlardır:

1- 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı dâhil bütün dönemlerde alması gereken dersleri alıp, başarmış olmak.
2- Genel Akademik Not Ortalamasına bakılarak yüzde onlar tespit edilmiştir.
3- Hazırlık sınıfı öğrencileri değerlendirilmeye alınmamıştır.
4- Dönem uzatan öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
5- 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında ders alma yapmayan veya eksik ders alan öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
6- Herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
7- Türk ve uluslararası öğrenciler birlikte değerlendirilmiştir.
8- Sınıf bazında başarı sırası belirlenmiştir.
 
Yüzde on listesine dahil edilecek öğrenci sayısının belirlenmesinde programa kayıtlı öğrencilerden her dönem için belirlenen asgari dersi alan öğrenci sayısı dikkate alınır. (YÖK %10 Uygulama Esasları)

Örneğin; ilgili programda 2.sınıfta öğrenim gören 100 öğrenci olduğunu kabul edelim. Bu öğrencilerden 2.sınıfa ait zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü alan öğrenci sayısı 50 ise bu 50 öğrencinin %10’u olan 5 öğrenci başarı listesine dahil edilir.
 
NOT: Ücret iadeleri öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) bulunan IBAN numaralarına yapılacağından öğrencilerin sistemdeki IBAN numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Sisteme girilen IBAN numarası öğrencinin şahsi hesap bilgileri olmalıdır.


Yüzde on listelerine itirazlar  25 Şubat 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek olup, itiraz süresi bitiminden sonraki itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına e-posta üzerinden yapılacaktır.


ogrenci.isleri@karabuk.edu.tr


2021 - 2022 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı % 10 listeleri için linke tıklayınız.