AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAV DUYURUSU
AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAV DUYURUSU
T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi tarihli ve sayılı yazısında belirtilen ve COVID-19 pandemi koşulları dikkate alınarak 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanacak olan kararlar uyarınca;

LİSANS ÖĞRENCİLERİ
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı itibarıyla azami öğrenim süresini dolduran lisans öğrencilerine hiç almadıkları dersler ile birlikte devamsızlık dahil olmak üzere başarısız oldukları tüm dersler için 2 ek sınav hakkı verilecektir.
Söz konusu sınavlar için lisans öğrencilerinin öğrenci otomasyon sisteminde yer alan Ek Sınav Başvuru V2 menüsünden 15-17 Şubat 2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar başvuru yapması gerekmektedir.

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılları sonunda azami öğrenim süresini doldurarak ilişikleri kesilen önlisans öğrencilerine hiç almadıkları dersler ile birlikte devamsızlıktan kalınan dersler için 2 ek sınav hakkı verilecektir.
Bu durumdaki öğrencilerin ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine 31.01.2022 tarihine kadar dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru sonrası öğrenci otomasyon sistemi tekrar açılacak olup, otomasyonda yer alan Ek Sınav Başvuru V2 menüsünden 15-17 Şubat 2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar başvuru yapması gerekmektedir.
 
Ek Sınav takviminde belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrenciler ek sınav haklarından yararlanamayacaklardır.
 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARI EK SINAV TAKVİMİ
Önlisans Programlarından İlişiği Kesilen Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu
Müdürlüklerine Başvuru Dilekçesi Vermesinin Son Günü
31 Ocak 2022
Öğrencilerin Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden 1. Ek Sınav Başvuru Tarihleri 15-17 Şubat 2022 (23:59)
Birinci Ek Sınavlar 21-27 Şubat 2022
Birinci Ek Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesi 21-28 Şubat 2022
İkinci Ek Sınavlar 03-09 Mart 2022
İkinci Ek Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesi 03-10 Mart 2022
Ek Sınav Sonuçlarına Göre Ders Alma İşlemi Yapmaya Hak Kazanan Öğrencilerin Ders Alma Haftası ve Öğrenim Ücretlerini Ödemesi 14-16 Mart 2022 (saat 17:00)
Ders Ekleme-Silme Haftasında Yapılan Ders Almalara İlişkin Danışman Onayı
Verilmesinin Son Günü
17 Mart 2022 (saat 23:59)