2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Kurumlar Arası Yatay Geçiş Sonuçları
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Kurumlar Arası Yatay Geçiş Sonuçları
 
Kurumlar arası yatay geçiş sonuç listesi için tıklayınız…
 
Önemli Not: Öğrencilerin programlara yerleştirme işlemleri başvuru sırasında yapmış oldukları tercih sırasına göre yapılmıştır.  Ayrıca listede belirtilen “Başvuru Sınıfı” bilgisi başvuru sırasında adaylar tarafından belirtilen sınıf bilgileri olup, öğrencilerin 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibariyle intibak ettirilecekleri sınıflar Karabük Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda belirlenecektir.
 
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı not ortalamasına göre yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrenciler 9 – 10 Şubat 2022 tarihleri arasında sistem üzerinden elektronik kayıt yaptıracaklardır.
Yatay geçiş kayıtları 10 Şubat 2022 Perşembe günü saat 17:00’de sona erecek olup, aynı gün yedek kayıt listesi ilan edilecektir.
Yedek olarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 11 Şubat 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar kayıt yaptırabileceklerdir.
 
Kayıt işlemleri için tıklayınız…
 
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler tarafımızca yapılacaktır.
 
Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ders muafiyeti talebi için transkript (onaylı) ve ders içeriklerini kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde kayıt yaptırmış oldukları Dekanlığa / Müdürlüğe şahsen veya posta/kargo yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.
 
Ayrıca, kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan alacakları yatay geçiş yapmasında bir engel bulunmadığına dair belgeyi de en geç 18 Şubat 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta / kargo yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, söz konusu belgeyi belirtilen tarihe kadar ulaştırmayan öğrencilerin yatay geçiş kayıtları iptal edilecektir. Kurum içi yatay geçişlerde bu belge talep edilmemektedir.