2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı DGS Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu
2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize DGS Ek Yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adaylar;
 
E – DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT İŞLEMLERİ
 
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden  02-03 Kasım 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
 
E-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
 
ŞAHSEN MÜRACAAT İLE KAYIT İŞLEMLERİ
 
Şahsen müracaat ederek yapılacak olan kayıtlar ise 02-05 Kasım 2021 (17:30’a kadar)  tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayın şahsen müracaat etmesi gerekmekte olup, adayın kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla vekalet yoluyla kayıtları alınacaktır.

DGS kayıtları Üniversite (Merkez Kampüs) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olup, sadece Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Safranbolu Turizm Fakültesi DGS kayıtları Safranbolu Şube Müdürlüğü Birimi tarafından yapılacaktır.

Kayıt müracaatında adaylar ön lisans diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Kayıt sırasında ön lisans diploması kontrol edilerek adaydan fotokopisi alınacak aslı ise iade edilecektir.

Adaylardan kayıt esnasında onaylı not durum belgesi (transkript) ve onaylı ders içerikleri de talep edilecek olup, bu belgeleri ilgili Akademik Birimlere ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılacak ancak ders muafiyetleri yapılmayacaktır.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize DGS ile kayıt yaptıran öğrencilerden ders muafiyet talebinde bulunacak olanların kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe onaylı not durum belgesi (transkript) ve onaylı ders içerikleri ile muafiyet başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. 


ÖNEMLİ: 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.
 
Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma- Ders Alma İşlemleri

İkinci öğretim veya uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, 02-05 Kasım 2021 tarihleri arasında öğrenci numaraları ile öğrenim ücretlerini yatıracaklardır.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri sadece T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından yatırılacaktır.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders alma işlemleri ise 02-05 Kasım 2021  (23:59’a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma- Ders Alma İşlemleri ile ilgili olarak duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

Kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri ve alması gereken dersler ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından belirlenecek olup, öğrenci otomasyon sistemine yüklenecektir. Belirtilen tarihlerde öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin ders alma işlemleri yapılmayacaktır.

Zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan (%30 veya %100 İngilizce) programlara kayıt yaptıran adayların Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavı  ile ilgili olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü web sayfasındaki (http://sfl.karabuk.edu.tr/tr) duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.