2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mühendislik Tamamlama Kayıt Duyurusu
Mühendislik Tamamlama Programları Kayıt Duyurusu
 
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mühendislik Tamamlama programı kayıtları 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
E-Devlet üzerinden Elektronik kayıtlar ise 18-20 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmeleri gerekmemektedir.
 
Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan öğrencilerin aynı anda eş düzey iki programda (ön lisans-ön lisans veya lisans-lisans) kaydı bulunamayacağı için Üniversitemize kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunan adayların kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)
 

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma- Ders Alma İşlemleri
Kayıt yaptıran öğrenciler, 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında öğrenci numaraları ile birlikte öğrenci katkı payı / öğrenim ücretlerini yatıracaklardır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri sadece T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından yatırılacaktır. 
Mühendislik Tamamlama yapan birinci öğretim öğrencilerimizin program süreleri dikkate alınmadan birinci öğretim katkı payı ücreti tahakkuk etmektedir.
Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız…

Öğrenci bilgi sistemine (OBS) giriş yapmak için tıklayınız…
 
Belirtilen tarihlerde öğrenci katkı payı / öğrenim ücretlerini ödeyen öğrencilerin ders alma işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olup, herhangi bir ödeme yapmayan öğrencilerin ders alma işlemleri yapılmayacaktır.
 
Kayıt yaptıran öğrencilerin alması gereken dersler ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından belirlenecek olup, ders alma işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili Dekanlıklara müracaat edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin ders alma işlemleri yapılmayacaktır.
 
Zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan (%30 veya %100 İngilizce) programlara kayıt yaptıran adayların Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavı ile ilgili olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü web sayfasındaki (http://sfl.karabuk.edu.tr/tr) duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu (0370) 418 90 48 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
 
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
  
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 
Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.