SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA KAYIT DUYURUSU (2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI)
2021 SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARINA YERLEŞEN ADAYLARIN

KAYIT İŞLEMLERİ
  
23-28 Eylül 2021 (23:59) tarihleri arasında tüm adaylarımız https://www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir.

Yerleşen adaylardan ön lisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri Üniversitemiz tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır.

Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmeleri gerekmemektedir.
Elektronik kayıt yaptıramayan adaylarımızın kayıtları 23 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında gerekli belgelerle Üniversitemiz kayıt merkezine şahsen veya öğrenci adına alınmış noter vekaleti ile başvurulması halinde yapılacaktır.

Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan öğrencilerin aynı anda eş düzey iki programda (ön lisans-ön lisans veya lisans-lisans) kaydı bulunamayacağı için Üniversitemize kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunan adayların kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)

Kayıt işlemleri için şahsen veya noter vekaleti ile başvuracak olan adayların kayıt işlemleri Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Demir Çelik Kampüsü / Merkez - KARABÜK adresinde yapılacaktır.
 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Önlisans diplomasının veya ön lisans geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi.
2-Bir adet vesikalık fotoğraf.
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-Not durum belgesinin (transkript) onaylı örneği.
5-Ön lisans programında görülen derslerin onaylı ders içerikleri.

NOT: 


  • Muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin transkript ve ders içeriklerini ilgili Fakülte Dekanlığına kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde muafiyet başvurusunda bulunmaları gerekmektedir ulaştırmaları gerekmektedir.
  • Öğrencilerin ders alma işlemlerini yaparak 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlayabilmeleri için ilgili programlar için belirlenen 170 TL öğrenci katkı payını ödemeleri gerekmektedir.
 
 
Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma- Ders Alma İşlemleri

İkinci öğretim veya uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, 27 Eylül- 01 Ekim 2021 arasında öğrenci numaraları ile öğrenim ücretlerini yatıracaklardır.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri sadece T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından yatırılacaktır.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders alma işlemleri ise 27 Eylül- 01 Ekim 2021 (saat 17:00) tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri ve alması gereken dersler ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından belirlenecek olup, öğrenci otomasyon sistemine yüklenecektir. Belirtilen tarihlerde öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin ders alma işlemleri yapılmayacaktır.


 
KAYIT İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR


  • Sağlık, askerlik, hükümlülük vb. durumlarda bizzat başvuramayan adayların kayıt işlemleri noter vekaleti ile yapılabilir.
  • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti kabul edilmez.
  • Belirtilen belgelerden herhangi biri eksikse kayıt yapılmaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez ve kayıt haklarını kaybeder. Üniversite; gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.