Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Ders Muafiyeti Başvuru Süreleri Hakkında
2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerden ders muafiyet talebinde bulunacak olanların kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.