2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Yedek Sonuçları
Yedek olarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar kayıt yaptırabileceklerdir.

Kurumlar arası yatay geçiş yedek sonuç listesi için tıklayınız…

Kayıt işlemleri için tıklayınız…

Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ders muafiyeti talebi için transkript (onaylı) ve ders içeriklerini en geç 27 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıt yaptırmış oldukları Dekanlığa / Müdürlüğe şahsen veya posta/kargo yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 
Ayrıca, kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan alacakları yatay geçiş yapmasında bir engel bulunmadığına dair belgeyi de en geç 27 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta / kargo yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, söz konusu belgeyi belirtilen tarihe kadar ulaştırmayan öğrencilerin yatay geçiş kayıtları iptal edilecektir. Kurum içi yatay geçişlerde bu belge talep edilmemektedir.