2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Çift Anadal ve Yandal Programları Başvurusu Duyurusu
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı Kontenjanları için tıklayınız…

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yandal Programı Kontenjanları için tıklayınız…
 
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılı çift anadal ve yandal programları başvuruları 09 Ağustos 2021 – 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında kabul edilecek olup, kayıt hakkı kazanan öğrenciler 20 Ağustos 2021 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilecektir.
 
Çift anadal ve yandal başvuruları aşağıda belirtilen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi yolu ile yapılacaktır.
Sistem üzerinden yapılmayan başvurular ile eksik ve/veya onaysız belge ile yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Çift Anadal Programı Başvurusunda İstenilen Belgeler
  • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 
  • İlgili sınıfta %20’ye girdiğine dair onaylı belge ( Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden ikinci anadal programının ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.)
 
Yandal Programı Başvurusunda İstenilen Belgeler
  • Onaylı not durum belgesi (Transkript)
 
 
Çift anadal ve yandal başvurusu için tıklayınız…
 
 
NOT: Karabük Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesinin 6. maddesinin 12. fıkrasında yer alan “Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda çift anadal yapacak öğrencilerin yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları ya da Karabük Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen muafiyet şartlarını sağlamaları gerekir. Aksi takdirde çift anadal programına kayıtları yapılmaz.” hükmü gereğince;  zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara başvuru yapan öğrencilerin bu şartları yerine getirmemeleri durumunda kayıt hakları iptal edilecektir.