2020-2021 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları(Not Ortalamasına Göre)
Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenci listesi için tıklayınız…

 
Önemli Not: Öğrencilerin programlara yerleştirme işlemleri başvuru sırasında yapmış oldukları tercih sırasına göre yapılmıştır.  Ayrıca listede belirtilen “Başvuru Sınıfı” bilgisi başvuru sırasında adaylar tarafından belirtilen sınıf bilgileri olup, öğrencilerin 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı itibariyle intibak ettirilecekleri sınıflar Karabük Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda belirlenecektir. 

Kayıt işlemleri için tıklayınız…
 
 

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı not ortalamasına göre yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrenciler 10 – 11 Şubat 2021 tarihleri arasında sistem üzerinden elektronik kayıt yaptıracaklardır.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ders muafiyeti talebi için onaylı transkript ve ders içeriklerini kayıt yaptırdıkları Müdürlüğe şahsen veya posta/kargo yoluyla 15/02/2021 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Bunun dışında öğrenciler kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan alacakları yatay geçiş yapmasında bir engel bulunmadığına dair belgeyi de en geç 15/02/2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına posta veya kargo yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeyi belirtilen tarihe kadar ulaştırmayan öğrencilerin yatay geçiş kayıtları iptal edilecektir.