2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı DGS Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu
2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize DGS ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adaylar;
 
E – DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT İŞLEMLERİ
 
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden  21-25 Kasım 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
 
E-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
 
ŞAHSEN MÜRACAAT İLE KAYIT İŞLEMLERİ
 
Şahsen müracaat ederek yapılacak olan kayıtlar ise 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayın şahsen müracaat etmesi gerekmekte olup, adayın kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla vekalet yoluyla kayıtları alınacaktır.

DGS kayıtları Üniversite (Merkez Kampüs) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olup, sadece Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi DGS kayıtları Safranbolu Şube Müdürlüğü Birimi tarafından yapılacaktır.

Kayıt müracaatında adaylar önlisans diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Kayıt sırasında önlisans diploması kontrol edilerek adaydan fotokopisi alınacak aslı ise iade edilecektir.

Adaylardan kayıt esnasında onaylı not durum belgesi (transkript) ve onaylı ders içerikleri de talep edilecek olup, bu belgeleri ilgili akademik birimlere ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılacak ancak ders muafiyetleri yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ: 2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.
 
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.