Ders Muafiyet Başvuruları Hk.
Üniversitemiz Önlisans-Lisans akademik takviminde ders muafiyet talebinde bulunacak olan öğrencilerin Dekanlığa/Müdürlüğe dilekçe verme süreleri belirlenmiş olup,  akademik takvimde belirlenen tarih aralığından sonra Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyeti konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde yapmış oldukları muafiyet başvuruları ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından değerlendirilecektir. 

 

Bu öğrencilerin muaf edildiği dersler ile ilgili yarıyılda alması gereken dersler ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından Yönetim Kurulu Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilecek ve Başkanlığımız tarafından sisteme yüklenecektir.