2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu
2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adaylar 05-07 Ekim 2020 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıracaklardır.

E-devlet üzerinden kayıt yapılabilmesi için adayların e-devlet şifresine sahip olmaları gerekmekte olup, e-devlet şifresi PTT şubelerinden temin edilebilmektedir.

E- devlet üzerinden kayıt yaptırmak için tıklayınız…

E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecek olup, isteyen öğrenciler e-devlet üzerinden kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. E-devlet üzerinden kaydı tamamlanan öğrencilerin kayıt işlemleri için ayrıca Üniversitemize başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Kayıt için sağlık raporu istenen programlara yerleşen adayların kayıtları ile e-devlet sisteminde lise mezuniyet bilgisi bulunmadığından dolayı e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adayların kayıtları 05-09 Ekim 2020 (Saat 17:00'a kadar ) tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt yerlerinde gerçekleştirilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Adayların kayıt için şahsen müracaatta bulunmaları gerekmekte olup, kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk vb. mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumun belgelenmesi kaydıyla noter vekâleti yoluyla da kayıt yaptırabileceklerdir.

Sağlık raporu istenen programlar için tıklayınız…

Kayıt yerleri için tıklayınız…

Şahsen kayıt müracaatında bulunan öğrenciler, lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorunda olup, yapılan kontrol sonucunda lise diplomasının aslı öğrenciye iade edilecektir.
Sağlık raporu istenen programlara kayıt yaptıracak öğrenciler lise diplomalarına ilave olarak sağlık raporlarını da kayıt görevlilerine ibraz edeceklerdir.

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programında öğrenim görülemeyeceğinden bu durumda olan adayların kazandıkları programa kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir. 

Programlardan birinin örgün diğerinin açık veya uzaktan öğretim olması şartıyla aynı anda iki ön lisans veya iki lisans programında öğrenim görme konusunda herhangi bir engel bulunmadığından dolayı bu durumdaki öğrencilerin kazandıkları programa kayıt yaptırmak için diğer programdaki kaydını sildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Önlisans programına kayıtlı öğrencilerin lisans programlarına, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin önlisans programlarına kayıt yaptırmalarında bir engel bulunmamaktadır.

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız…

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında ek tercih sonuçlarına göre yerleşen öğrencilerin ders alma işlemleri  05-10 Ekim 2020 (17:30’a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işlemleri ise 05-10 Ekim 2020 (17:00’a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Yapılan ders almalara ilişkin danışman onayı verilmesinin son tarihi 10 Ekim 2020 (23.59’a kadar)’dir.

https://oidb.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=D&id=6195&BA=index.aspx

Ek yerleştirme ile kayıt yaptıran öğrenciler Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine tanımlanabilmesi için 12 Ekim 2020 Pazartesi günü itibariyle derslere başlayacaklardır. 
 
Zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan (%30 veya %100 İngilizce) programlara kayıt yaptıran adayların Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavı  ile ilgili olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü web sayfasındaki (http://sfl.karabuk.edu.tr/tr) duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.