Sağlık Lisans Tamamlama Kayıt Duyurusu (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı)
2020 SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA
PROGRAMLARINA YERLEŞEN ADAYLARIN
KAYIT İŞLEMLERİ
 
 
9-17 Eylül 2020 tarihleri arasında tüm adaylarımız https://www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri Üniversitemiz tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır.

Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmeleri gerekmemektedir.
Elektronik kayıt yaptıramayan adaylarımızın kayıtları 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında gerekli belgelerle Üniversitemiz kayıt merkezine şahsen veya öğrenci adına alınmış noter vekaleti ile başvurulması halinde yapılacaktır.

Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan öğrencilerin aynı anda eş düzey iki programda (ön lisans-ön lisans veya lisans-lisans) kaydı bulunamayacağı için Üniversitemize kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunan adayların kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. (Açıköğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)

Kayıt işlemleri için şahsen veya noter vekaleti ile başvuracak olan adayların kayıt işlemleri Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Demir Çelik Kampüsü / Merkez - KARABÜK adresinde yapılacaktır.
 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Önlisans diplomasının veya önlisans geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi.
2-Bir adet vesikalık fotoğraf.
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-Not durum belgesinin (transkript) onaylı örneği.
5-Önlisans programında görülen derslerin onaylı ders içerikleri.

NOT: 
  • Muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin transkript ve ders içeriklerini ilgili Fakülte Dekanlığına 25/09/2020 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.
  • Öğrencilerin ders alma işlemlerini yaparak 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlayabilmeleri için ilgili programlar için belirlenen 154,50 TL öğrenci katkı payını ödemeleri gerekmektedir.
  • Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin ders alma ve öğrenci katkı payı yatırma işlemlerine ilişkin duyurular Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilecek olup, öğrencilerimizin duyuruları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.
 
KAYIT İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
  • Sağlık, askerlik, hükümlülük vb. durumlarda bizzat başvuramayan adayların kayıt işlemleri noter vekaleti ile yapılabilir.
  • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti kabul edilmez.
  • Belirtilen belgelerden herhangi biri eksikse kayıt yapılmaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez ve kayıt haklarını kaybeder. Üniversite; gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.