2019 - 2020 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı % 10 listeleri
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin %10’a Giren Öğrencilerin Dikkatine
 
            2019/2020 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın 5. Maddesi “ Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.” Hükmü gereği bölümünde yüzde ona giren öğrenciler tespit edilmiştir.
 


Yüzde on listesi belirlenirken dikkat edilen hususlar şunlardır:

1- 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı dâhil bütün dönemlerde alması gereken dersleri alıp, başarmış olmak.
2- Genel Akademik Not Ortalamasına bakılarak yüzde onlar tespit edilmiştir.
3- Hazırlık sınıfı öğrencileri değerlendirilmeye alınmamıştır.
4- Dönem uzatan öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
5- 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında ders alma yapmayan veya eksik ders alan öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
6- Herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
7- Türk ve uluslararası öğrenciler birlikte değerlendirilmiştir.
8- Sınıf bazında başarı sırası belirlenmiştir.
 
Yüzde on listesine dahil edilecek öğrenci sayısının belirlenmesinde programa kayıtlı öğrencilerden her dönem için belirlenen asgari dersi alan öğrenci sayısı dikkate alınır. (YÖK %10 Uygulama Esasları)

Örneğin; ilgili programda 2.sınıfta öğrenim gören 100 öğrenci olduğunu kabul edelim. Bu öğrencilerden 2.sınıfa ait zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü alan öğrenci sayısı 50 ise bu 50 öğrencinin %10’u olan 5 öğrenci başarı listesine dahil edilir.
 
NOT: İlk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. Herhangi bir iade söz konusu değildir.


Yüzde on listelerine itirazlar 23 Temmuz 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabilecek olup, itiraz süresi bitiminden sonraki itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Otomasyon Yetkilisine e-posta üzerinden yapılacaktır.
 
 
  
Otomasyon Yetkilileri
Fakülte/Yüksekokul/MYO Otomasyon Sorumlusu E-posta Adresi
Mühendislik Fakültesi Adem ÇİFTÇİ ademciftci@karabuk.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Fatoş ÖZKARA EMUCE fatosozkara@karabuk.edu.tr
Edebiyat Fakültesi Yasin KAYA yasinkaya@karabuk.edu.tr
Fen Fakültesi
Tıp Fakültesi 
Hasan Doğan BESYO Hale ONAR hale.onar@karabuk.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Teknoloji Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Eflani MYO
Yenice MYO
İşletme Fakültesi Nebiye AKMANOĞLU nebiyeyukseloglu@karabuk.edu.tr
TOBB Teknik Bilimler MYO
Adalet MYO
Eskipazar MYO
Safranbolu Turizm Fakültesi Alparslan BAŞDOĞAN alparslanbasdogan@karabuk.edu.tr
Safranbolu MYO
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sezer İNCE sezerince@karabuk.edu.tr
Mimarlık Fakültesi
Sağlık Hizmetleri MYO


2019 - 2020 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı % 10 listeleri için ilgili okul linkine tıklayınız.


ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU