2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Duyurusu
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız…

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Lisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız…

 
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılı not ortalamasına göre yatay geçiş başvuruları 20 Temmuz 2020 – 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında kabul edilecek olup, kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi 12 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.
 
Yatay geçiş başvuruları aşağıda belirtilen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi yolu ile yapılacak olup, başvuruda kullanılan belgelerin asılları kayıt esnasında teslim alınacaktır.

Önemli Not: Sistem üzerinden yapılmayan başvurular ile eksik ve/veya onaysız belge ile yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

 
Yatay Geçiş Başvurusunda İstenilen Belgeler

1-Öğrenci belgesi (E-devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi veya elektronik imzalı öğrenci belgesi kabul edilir.)

2-Onaylı not durum belgesi (Transkript)

3-Ders içerikleri

4-İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10’a girdiğine dair onaylı belge

5- ÖSYM sınav sonuç ve yerleştirme belgesi (Tıp fakültesi öğrencileri ve yurt dışından geçiş başvurusu için )

6- ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrenciler için; SAT 1 (Minimum 1000 puan)  ACT (Minimum 21 Puan)  Abitur  Fransız Bakaloryası  GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)  Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)  Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)  İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) sınav sonuç belgesi (Yurt dışından geçiş başvurusu için)

7- Kayıtlı olunan Üniversitenin Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de olduğunu gösteren belge (internet çıktısı)  (Yurt dışından geçiş başvurusu için)

Tıp Fakültesine başvuru yapacak öğrenciler için önemli not; Karabük Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi 5.Maddesi 8. Fıkrasında yer alan “Tıp Fakültesi yatay geçişlerinde adayın lisans yerleştirme sınavından almış olduğu puanın, lisans yerleştirme sınavı tam puanına oranının yüzdelik karşılığının %60'ı ile adayın transkriptte belirtilen başarı notunun %40'ının toplamı alınarak yatay geçişe esas puanı belirlenir. Transkriptinde belirtilen başarı puanının 100’lük sisteme dönüştürülmesi gereken durumlarda Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm tablosu esas alınır.” hükmü gereğince Tıp Fakültesine başvuru yapan öğrencilerin ortalamaları otomasyon sistemi üzerinden ÖSYM verileri çekilerek hesaplanacaktır.
Tıp fakültesi 6. sınıfa yapılacak başvurular Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına yapılacaktır.
Tıp fakültesine yatay geçiş başvurusu  için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.

 
 
Yurt dışından yurt içine yatay geçişlere ilişkin Y.Ö.K. yazısı için tıklayınız…

 K.K.T.C.’ den yurt içine yatay geçişlere ilişkin Y.Ö.K. yazısı için tıklayınız…


Yatay geçiş başvurusu için tıklayınız…

Önemli


K.K.T.C üniversitelerinden yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin kurum dışı yatay geçiş başvuru alanından başvuru yapması gerekmektedir.


Yatay geçiş başvurularında onay, ret veya düzeltme ile ilgili sorun veya taleplerinizi başvuru yaptığınız birimin Bölüm Başkanlıkları ile görüşmeniz gerekmektedir. Yapılan başvurular Bölüm Başkanlıkları tarafından değerlendirilmektedir.