2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu
Üniversitemiz bünyesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır.

Yaz okulunda Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitüler bünyesinde açılacak olan dersler ilgili birimlerin web sayfalarında 29/05/2020 Cuma günü ilan edilecektir.

Yaz okulunda açılacak derslerle ilgili olarak Dekanlık/Müdürlüklerden bilgi alabilirsiniz.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Yaz Okulu ders alma ve ücret yatırma işlemleri 22-24 Haziran 2020 tarihleri arasında  yapılacaktır.

Üniversitemiz öğrencilerinin ders alma işlemleri, diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Üniversitemiz yaz okuluna kayıt işlemleri ve yaz okulu ders ücretlerine ilişkin olarak ilerleyen tarihlerde web sayfamızda ayrıntılı duyuru ilan edilecektir.

Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 8. maddesi 2. fıkrasında;” Öğrenciler her Yaz Okulu döneminde, 15 saati aşmamak üzere en çok 5 (beş) ders alabilirler.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 11. maddesi 3. fıkrasında “Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından normal eğitim öğretim süresince her yıl 15 saati aşmamak üzere en çok 5 (beş) ders alabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 (Ders saati=Dersin Teori Saati + Dersin Uygulama Saati)
 
Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 8. maddesi 3. fıkrası gereğince; Öğrenci, daha önce alarak başarısız olduğu (F1, F2, F3, K) ve kredisi yetmediğinden dolayı daha önce alamadığı dersleri almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. Ayrıca genel ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler Yaz Okulunda üst yarıyıllardan derslerin açılması kaydıyla ders alabilir.

Ayrıca Yaz Okulunun güz ve bahar yarıyılları dışında üçüncü bir yarıyıl olarak kabul edilmemesi nedeniyle; Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 22. maddesi 15. fıkrasında yer alan “GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler DD ve üzeri not alınan dersleri alındığı yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrar alabilirler…” hükmü yaz okulu için geçerli olmayıp, bu durumdaki derslerin yaz okulundan alınması mümkün değildir.

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesinin 7.maddesinin 2.bendindeki “Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında olamaz…” hükmü uyarınca ders alma ve ücret yatırma sonunda öğrenci sayısı önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında kalması durumunda dersler açılmayacaktır.

Bu derslerin yerine 26-27 Haziran 2020 tarihleri arasında  ders ekleme ve ücret yatırma işlemi yapılabilecektir.