2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı COVİD-19 –Salgını Nedeniyle Kayıt Dondurma İşlemleri
Tüm Dünya ile birlikte Ülkemizi de etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 23 Mart 2020 tarihi itibariyle alt yapısı uygun olan üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması, yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi ve dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkânlarının olmaması hususları göz önüne alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,
 2.  Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;
 1. Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,
 2. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,
 3. Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının  "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkânlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabileceğine
 1. Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.
NOT: 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt dondurmak için başvuru yapamazlar.

Alınan bu kararlar doğrultusunda 2019-2020 eğitim  - öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıt dondurmak isteyen Önlisans/Lisans/Lisansüstü öğrencileri;
 1. Kayıt dondurma başvuruları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden “Başvuru İşlemleri-Kayıt Dondurma Başvuru İşlemleri’’ menüsünden yapılacaktır.
 2. Başvuru onay süresi; başvuru yapıldıktan sonra 1-5 iş günüdür.
 3. İnternet erişimi olmayan öğrencilerimiz, Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına posta/kargo yoluyla gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile başvurabileceklerdir. Bu tür başvurularda dilekçe ekine kimlik fotokopisi eklenmesi zorunludur. (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrencilerinden kayıt dondurma başvurularını posta yoluyla göndermek isteyenlerin KBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne başvurularını göndermeleri gerekmektedir.)
 4. Kayıt Dondurma başvuruları 30 Nisan 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar alınacaktır. Bu tarihten sonra posta yoluyla gelen başvurular işleme alınmayacaktır.
 5. Kayıt dondurma işlemi yapan öğrencilerimize harç iadesi yapılmayacak olup mahsuplaştırmaya gidilecektir.(2020-2021 Eğitim Öğretim yılında yatırması gereken harç miktarından indirim yapılacaktır.)