Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı Komisyon Kararı Sonucu
Başkanlığımız bünyesinde 26 Eylül 2019 perşembe günü yapılan kısmi zamanlı öğrenci kabulü sonucu aşağıda bilgileri bulunan öğrencinin Başkanlığımızda kısmi zamanlı olarak çalışması uygun bulunmuştur.
AD VE  SOYAD              GÖREVİ
Gamze ÇELİK Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
(Genel İşler)