2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek Tercih Kayıt Duyurusu
E-DEVLET YOLUYLA KAYIT İŞLEMLERİ

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıracaklardır.


E-devlet üzerinden kayıt yapabilmesi için adayların e-devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir. E-devlet şifresi PTT şubelerinden alınabilmektedir. E- devlet üzerinden kayıt yaptırmak için tıklayınız.

E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerin, kayıt işlemleri için ayrıca Üniversitemize başvurmalarına gerek yoktur. Kendilerinden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. E-devlet üzerinden kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir.

ŞAHSEN MÜRACAAT İLE KAYITLAR

a)Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olan Öğrenciler

Kayıt için sağlık raporu istenen programlar ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamadığından e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adayların kayıtları 23-27 Eylül 2019 tarihleri ve 09.00–17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Şahsen kayıt müracaatında bulunan öğrenciler, lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır.

Sağlık raporu istenen programlar için tıklayınız.

Sağlık raporu istenen programlara kayıt yaptıracak öğrenciler, kayıt için sağlık raporları ile birlikte lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır.

b) Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olamayan Öğrenciler

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların geçici kayıtları 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında şahsen müracaat ile yapılacaktır. Bu adaylar geçici kayıt sırasında ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesini ibraz edeceklerdir. Ayrıca sağlık raporu istenen programlara geçici kayıt yaptıracak öğrenciler, kayıt için sağlık raporlarını ibraz etmek zorundadır.

Geçici kayıt yaptırmayan adayların asıl kayıtları yapılmayacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgeleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin kayıtları silinecektir. 

Şahsen Müracaat ile Kayıt Yerleri İçin tıklayınız.

Öğrencinin kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk vb. mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumun belgelenmesi kaydıyla noter vekâleti yoluyla da kayıt yaptırılabilir. 
Engelli öğrencilerimizin kayıtları, kayıt bürolarımızda öncelikli olarak yapılır.

KAYIT DONDURMA

Kayıt olan öğrencilerden; kayıt dondurma talebinde bulunacak olanların öğrencilerin en geç 30 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar dilekçe ile müracaatta bulunması gerekmekte olup, kayıt dondurma işlemi yapacak öğrenciler ders alma ve öğrenim ücreti yatırma işlemlerini yapmayacaklardır.

AYNI ANDA İKİ FARKLI PROGRAMA KAYIT

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamaz. Bu durumda olan adayların kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir. 

Programlardan birinin örgün diğerinin açık öğretim veya uzaktan öğretim olması şartıyla aynı anda iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılabilir.

Önlisans programına kayıtlı öğrencilerin lisans programlarına, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin önlisans programlarına kayıt yaptırmaların da bir engel bulunmamaktadır

KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMA - DERS ALMA İŞLEMLERİ

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ek tercih sonuçlarına göre yerleşen öğrencilerin ders alma işlemleri  23-30 Eylül 2019 (17.00’a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işlemleri ise 23-29 Eylül 2019 (23.59’a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

DERS ALMA İŞLEMLERİ

Ders alma işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi  (OBS) üzerinden yapılacaktır. Öğrenci bilgi sistemine (OBS) giriş yapmak için tıklayınız.

Hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrenciler Öğrenci bilgi sistemine (OBS) üzerinden hazırlık sınıfını seçerek ders alma işlemi yapacaklardır.

Ders alma işleminin danışman tarafından onaylanabilmesi için Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) öğrencinin ders kesinleştirme işlemi yapması gerekmektedir.  Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti yatırması gerekenler ücretlerini yatırmadan ders kesinleştirme yapamazlar.

Ders alma işlemlerine ilişkin danışman onayları 30 Eylül 2019 Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecektir.

Öğrencilerin, kontenjan dolması, dersin açılmaması vb. nedenlerle ders alamadıklarında ve dönem yükseltme talepleri olduğunda danışmanlarına Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden e - mail atmaları gerekmektedir.

Öğrenci bilgi sistemi üzerinden danışman onayı tamamlandıktan sonra öğrenciler yapılan ders alma işlemine ilişkin sistem üzerinden alacakları 2 (iki) nüsha ders alma formunu danışmanlarına onaylatacaklar ve bir nüshası kendilerinde kalmak kaydıyla, diğer nüshasını danışmanlarına teslim edeceklerdir. Uzaktan öğretim programlarında öğrenim gören öğrencilerin ders alma formlarına yapılacak olan işlemler, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde öğrencinin imzası olmaksızın elektronik ortamdaki kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.

Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan ders alma işlemlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.


ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMA İŞLEMLERİ

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri öğrenci numarası girilerek yatırılacak olup, Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.

 NOT:  Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri yatırılırken öğrenci numarasının başına ve sonuna 0 (sıfır) eklenmeyecek.
Birinci öğretim programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler  (başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunmamak şartıyla)  öğrenci katkı payı ödemeyecekler ve sadece ders alma işlemlerini yapacaklardır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri sadece T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından yatırılacaktır.

T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden “Kartsız İşlemler” menüsü altındaki Üniversite veya Eğitim Ödemeleri /Anlaşmalı Üniversiteler / İl Plaka Kodu (78) / Karabük Üniversitesi seçilerek yapılabilecektir. İnternet şubesinden ise, “Eğitim” menüsü altındaki üniversite harç ve sınav ödemelerinde yer alan Karabük Üniversitesi seçilerek yapılabilecektir.

Ayrıca öğrencilerimiz öğrenci bilgi sistemine (OBS) giriş yaparak da yatırmaları gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini öğrenebileceklerdir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri ile ilgili sorularınız için Muhammed Akif YAĞIMLI  makifyagimli@karabuk.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan(%30 veya %100 İngilizce) programlara yerleşen adaylar için 01 Ekim 2019 tarihi saat 10:00 da Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavından başarılı olan öğrencilere ise 02 Ekim 2019 tarihinde Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü http://sfl.karabuk.edu.tr/tr web sayfasından veya  (0370) 418 90 48 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

KAYIT İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

Uzaktan öğretim yolu ile okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri ile ilgili uzaktan öğretim sistemi hakkında bilgi için tıklayınız.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.