2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalamasına Göre)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU
(Not Ortalamasına Göre)
 
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı yatay geçiş başvuru, değerlendirme ve kayıt takvimi (not ortalamasına göre) için tıklayınız…
 
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı yatay geçiş kontenjanları (not ortalamasına göre) için tıklayınız…
 
Yatay geçiş başvuruları; ilgili Fakülte Dekanlıkları / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.
 
Daha fazla bilgi için aranacak telefon numaraları tıklayınız…
 
Not: Yatay geçiş başvuru evraklarını başvuru süresi içerisinde ilgili birime şahsen teslim edebilir  ya da en geç başvuru tarihinin son günü ilgili birime ulaşmak şartı ile posta / kargo yoluyla gönderebilirsiniz. Belgegeçer (fax) yolu ile yapılacak başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
Üniversitemiz Tıp Fakültesine 4. sınıf, 5. sınıf için yatay geçiş müracaatında bulunacak öğrenciler Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünün yatay geçiş takvimine göre hareket edecekler ve müracaatlarını Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına yapacaklardır.         
   
Not ortalamasına göre yatay geçiş; Ortalamaya göre yatay geçiş yapılabilmesi için geçiş yapılacak döneme kadar başarısız dersin olmaması ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.
 
Başvuru için istenecek olan belgeler;

1- Başvuru formu (Form için tıklayınız…)
2- Onaylı not durum belgesi (transkript)
3- Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin öğretim planının (ders müfredatları ve ders içerikleri) onaylı örneği
4- Öğrencinin ÖSYS’ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi
5- İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge
6- Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge (Öğrenci belgesi veya transkripte bu bilgi mevcutsa ayrı bir belgeye gerek bulunmamaktadır.)
7- Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (E-Devlet üzerinden alınacak olan öğrenci belgesi kabul edilmektedir.)
 
Yatay geçişlerle ilgili ayrıntılı bilgi için;
 
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız…
 
Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız…