2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Duyurusu
29/12/2017 tarih ve 2017/18-11 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz önlisans ve lisans programları için merkezi yerleştirme puanına göre (Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde 1 uyarınca) yatay geçiş başvurusu alınmamasına karar verilmiş olup, sadece daha önce Üniversitemizde öğrenim gören ve Ek Madde 1 kapsamında başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapan öğrencilere 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında geri dönüş imkanı verilecektir.

Buna göre; söz konusu kapsamda başvuru yapmak isteyen öğrenciler en geç 26 Ocak 2018 tarihine kadar ilgili Dekanlık/Müdürlüklere dilekçe ile (Dilekçe ekinde öğrenci belgesi, transkript belgesi, onaylı ders içerikleri bulunması gerekmektedir) müracaat edecekler ve durumları uygun görülen öğrencilere ilişkin alınacak Yönetim Kurulu Kararları (kararda ders muafiyetleri de belirtilecek) doğrultusunda kayıtlar 06-07 Şubat 2018 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Bu şekilde yeniden Üniversitemize kayıtları yapılan öğrenciler de yeni kayıt olan öğrenci olarak değerlendirilecek ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başında yürürlüğe giren Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi olacaklardır.