2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Duyurusu
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılı merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş başvuruları 01 Ağustos 2019 – 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir.
Yatay geçiş başvuruları aşağıda belirtilen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi yolu ile yapılacak olup, başvuruda kullanılan belgelerin asılları kayıt esnasında teslim alınacaktır.
Önemli Not: Sistem üzerinden yapılmayan başvurular ile eksik ve/veya onaysız belge ile yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak Üniversitemiz öğrencisi iken başka bir Yükseköğretim Kurumuna yatay geçiş yapan ve Üniversitemize geri dönmek isteyen öğrenciler sisteme evrak yüklemeyeceklerdir. Bu durumda olan öğrenciler aşağıda yer alan belgeleri ekledikleri  dilekçelerini  ayrılmış olduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna posta yoluyla göndereceklerdir.
 

Yatay Geçiş Başvurusunda İstenilen Belgeler
1-Öğrenci belgesi (Onaylı veya e-imzalı)
2-Disiplin cezası almadığına dair belge (Onaylı veya e - imzalı) 
3-ÖSYM sınav sonuç belgesi ve ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi
4-DGS sınav sonuç belgesi ve DGS yerleştirme sonuç belgesi (Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler için)
5-Mühendislik tamamlama, sağlık lisans tamamlama ve ilahiyat lisans tamamlama ile kayıt yaptıran öğrenciler için yerleştirme sonuç belgesi

 

NOT: Transkript veya öğrenci belgesinde belirtilmesi nedeniyle kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası belgesi alamayan öğrenciler, bu belgenin yerine transkript ya da öğrenci belgesini yeniden yükleyebilirler. 

 
Yatay geçiş başvurusu için tıklayınız… 
 
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takvimi için tıklayınız…

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri için tıklayınız…