2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı yaz okulunda Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitüler bünyesinde açılacak olan dersler ilgili birimlerin web sayfalarında 31/05/2019 Cuma günü itibariyle ilan edilmiştir.

Yaz okulunda açılacak derslerle ilgili olarak Dekanlık/Müdürlüklerden bilgi alabilirsiniz.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı yaz okulu ders alma ve ücret yatırma işlemleri 19-21 Haziran 2019 tarihleri arasında (Saat 24:00’e kadar) yapılacaktır.

Diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Üniversitemiz yaz okuluna kayıt işlemleri 01-19 Haziran 2019 tarihleri arasında (Saat 24:00’e kadar) yapılacak olup, Üniversitemiz öğrencileri ayrıca kayıt işlemi yapmayacaklardır.

Kayıt işlemi için tıklayınız…

Ders alma işlemi için tıklayınız… 

Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 8. maddesinin 3. fıkrası gereğince; öğrenciler daha önce alarak başarısız olduğu ve kredisi yetmediğinden dolayı daha önce alamadığı dersleri almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilmekte olup, ayrıca Yaz Okulu güz ve bahar yarıyılları dışında üçüncü bir yarıyıl olarak kabul edilmemektedir. Bu sebeple Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesinin 15. fıkrasındaki “GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler DD ve üzeri not alınan dersleri alındığı yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrar alabilirler.” hükmü yaz okulu için geçerli olmayıp, bu durumdaki derslerin yaz okulundan alınması mümkün değildir.

Ders ücretleri öğrenci numarası ile birlikte T.C. Ziraat Bankası ATM, İnternet Bankacılığı ve Mobil İnternet Bankacılığı üzerinden yatırılacak olup, yatırılması gereken ücret miktarı ders alma sırasında öğrenci tarafından sistem üzerinde görülebilecektir.

Yaz okulu ücretleri için tıklayınız…

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesinin 7.maddesinin 2.bendindeki “Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında olamaz.” hükmü uyarınca ders alma ve ücret yatırma sonunda öğrenci sayısı önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında kalması durumunda dersler açılmayacaktır.
Bu derslerin yerine 25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında (Saat 24:00’e kadar) ders ekleme ve ücret yatırma işlemi yapılabilecektir.

Ders ekleme ve ücret yatırma işlemleri sonucunda ücret iadesi alacak öğrenciler için 01/07/2019 tarihinde duyuru yapılacak olup, açılan dersler için yatırılan ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.