2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yeni Kayıt Duyurusu


2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayla03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıracaklardır.

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.

E-devlet üzerinden kayıt yaptırılabilmesi için adayların e-devlet şifresine sahip olmaları gerekmekte olup, e-devlet şifresi PTT şubelerinden alınabilmektedir.

E- devlet üzerinden kayıt yaptırmak için tıklayınız…

E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerin kayıt işlemleri için ayrıca Üniversitemize başvurmalarına gerek yoktur.
E-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir.


Kayıt için sağlık raporu istenen programlar ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamadığından e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adayların kayıtları 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında saat 09:00 - 17:00 arasında yapılacaktır.

Kayıt yerleri için tıklayınız… 

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacak olup, bu adayların kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir. Ancak programlardan birinin açık öğretim veya uzaktan öğretim olması koşuluyla aynı anda iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılabilecek olup, ayrıca önlisans programına kayıtlı öğrencilerin lisans programlarına, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin önlisans programlarına kayıt yaptırmalarına bir engel bulunmamaktadır
Şahsen kayıt müracaatında bulunan öğrenciler lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Kayıt sırasında lise diploması kontrol edilerek öğrenciden fotokopisi alınacak aslı ise öğrenciye iade edilecektir.

Sağlık raporu istenen programlara kayıt yaptıracak öğrenciler kayıt için sağlık raporları ile birlikte lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Kayıt sırasında lise diploması kontrol edilerek öğrenciden fotokopisi alınacak aslı ise öğrenciye iade edilecektir.

Sağlık raporu istenen programlar için tıklayınız…

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programların kayıtları ilgili özel yetenek sınav kılavuzunda belirtilen esaslar ve tarihler doğrultusunda ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından yapılacaktır.
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların geçici kayıtları 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgeleri 31 Aralık 2018 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin kayıtları silinecektir. 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırmayan adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Bu şekilde geçici kayıt yaptıracak adaylar kayıt esnasında ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesini ibraz edeceklerdir.

Kayıt yaptıran öğrenciler 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında (saat 17:00’ye kadar) ders alma işlemlerini yapacaklardır. İkinci öğretim veya uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ise, 13Ağustos – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden ve internet şubesinden (mobil uygulama hariç) öğrenci numaraları ile öğrenim ücretlerini yatıracaklar ve 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında (saat 17:00’ye kadar) ders alma işlemlerini yapacaklardır.

Yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen adaylar için, 10 – 11 Eylül 2018 tarihlerinde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, 12 Eylül 2018 tarihinde Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yapılacaktır.
İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıt yaptıran ve isteğe bağlı hazırlık okumak isteyen öğrencilerin 07 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü öğrenci işlerine şahsen dilekçe ile müracaat ederek seviye belirleme sınavına girmeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün (0370) 418 72 20 numaralı telefonundan veya http://ydyo.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.
İsteğe bağlı Arapça hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen öğrenciler muafiyet sınavına ilişkin İlahiyat Fakültesi Dekanlığının (0370) 418 76 00 numaralı telefonundan veya http://ilahiyat.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Engelli öğrencilerimizin kayıtları, kayıt bürolarımızda öncelikli olarak yapılır. Bilgi için, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 0 (370) 418 73 00 numaralı telefonuna başvurmaları gerekmektedir.

Öğrencinin kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla noter vekaleti yoluyla da kayıt yaptırılabilir. 

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.