2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Yatay Geçiş Sonuçları
Kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi için tıklayınız…
 
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı ön lisans programlarına yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları asil adaylar için; 07-08 Şubat 2017 tarihlerinde Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, T.O.B.B. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Safranbolu Meslek Yüksekokulu ve Yenice Meslek Yüksekokulu kayıtları ise ilgili Müdürlük tarafından yapılacaktır.
Yedek olarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi 09 Şubat 2017 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilecek ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 10 Şubat 2017 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
Kayıt için müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
 
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Kayıt Formu (Form için tıklayınız…)
2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3-1 adet fotoğraf

 
Başka bir yükseköğretim kurumundan müracaat ederek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, öğrenim görmüş oldukları Üniversiteye ait öğrenci kimlik kartını kayıt esnasında teslim edeceklerdir.
 
İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler;  13-16 Şubat 2017 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini yatırmak koşuluyla, ders alma işlemlerini yapabileceklerdir. Öğrenim ücretlerinin yatırılmasına ve ders alma işlemlerine ilişkin duyurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilecektir.