Sağlık Lisans Tamamlama Kayıt Duyurusu
Sağlık Lisans Tamamlama Kayıt Duyurusu
 (2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı)
 
2022 Yılında Sağlık Lisans Tamamlama Programlarına Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri;
  
                30 Eylül - 5 Ekim 2022 arasında tüm adaylarımız https://www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur.

            Yerleşen adaylardan ön lisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri Üniversitemiz tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır.

            Elektronik kayıt yaptıramayan adaylarımızın kayıtları 30 Eylül-7 Ekim 2022 arasında gerekli belgelerle Üniversitemiz kayıt merkezine şahsen veya öğrenci adına alınmış noter vekaleti ile başvurulması halinde yapılacaktır.

            Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan öğrencilerin aynı anda eş düzey iki programda (ön lisans-ön lisans veya lisans-lisans) kaydı bulunamayacağı için Üniversitemize kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunan adayların kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)

            Kayıt işlemleri için şahsen veya noter vekaleti ile başvuracak olan adayların kayıt işlemleri Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Demir Çelik Kampüsü – Öğrenci İşleri Merkez Binası / Merkez - KARABÜK adresinde yapılacaktır.
 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Ön lisans diplomasının veya ön lisans geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi.
2- Bir adet vesikalık fotoğraf ( OBS Sistemine yüklenmesi amacıyla)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Not durum belgesinin (transkript) onaylı örneği.
5- Ön lisans programında görülen derslerin onaylı ders içerikleri.


Ders Muafiyet İşlemleri;
 
  • Muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin transkript ve ders içeriklerini ilgili Fakülte Dekanlığına ( Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına, Fen Fakültesi Dekanlığına) kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde muafiyet başvurusunda bulunmaları gerekmektedir ulaştırmaları gerekmektedir.
 
Öğrenci Harç İşlemleri;
  • Kayıt yaptıran öğrenciler, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlayabilmeleri için ilgili programlar için belirlenen ₺ 231,50 öğrenci katkı payını ödemeleri 30 Eylül-7 Ekim 2022 arasında öğrenci numaraları ile öğrenim ücretlerini yatıracaklardır. Belirtilen tarihlerde öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin ders alma işlemleri yapılmayacaktır.
     
  • Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri sadece T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından yatırılacaktır.
 
Ders Alma İşlemleri;
 
  • Kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyet talepleri ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından değerlendirilmesi sonucunda, alması gereken dersler ilgili akademik birim tarafından belirlenecek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirildikten sonra öğrenci otomasyon sistemine yüklenecektir. 
 

KAYIT İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR


  • Sağlık, askerlik, hükümlülük vb. durumlarda bizzat başvuramayan adayların kayıt işlemleri noter vekaleti ile yapılabilir.
  • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti kabul edilmez.
  • Belirtilen belgelerden herhangi biri eksikse kayıt yapılmaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez ve kayıt haklarını kaybeder. Üniversite; gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.