7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU
5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen ve 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Üniversitemiz öğrencileri ile Üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanların en geç 07 Kasım 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

5 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurularını yapmaları gerekmekte olup, bu durumdakilerin kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

Başvurular ilgili Dekanlık / Müdürlüklere şahsen veya posta ile yapılabilecektir.

Başvuru evrakları ilgili Dekanlık / Müdürlüklerin  adreslerine gönderilmelidir.

Not: Postadaki gecikmelerden ve kayıplardan Üniversitemiz sorumlu olmayacak bu sorumluluk tamamen başvurana ait olacaktır.
 
Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler ve 07 Kasım 2022 tarihine kadar müracaat etmeyenler ilgili kanun maddesinden yararlanamazlar.
 
Lisansüstü öğrencilerinin başvuruları Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek olup, söz konusu başvurulara ilişkin duyuru için tıklayınız...

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
  1. Başvuru Formu (Form için tıklayınız…)
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)
  4. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar için)
  5. Sağlık Raporu (Sağlık raporu ile öğrenci kabul edilen programlar için)
  6. Askerlik Terhis Belgesi (Kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar için)
 
Dekanlık/Müdürlükler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan kabul kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza gönderilmesinin ardından öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak olup, kayıt için herhangi bir müracaat alınmayacaktır.

 
 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar için tıklayınız...

7417 Sayılı Kanundan Yararlanacak Öğrencilerin Askerlik Durumlarına İlişkin Milli Savunma Bakanlığının Yazısı

için tıklayınız...