Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yatay Geçişleri Hk.
Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler için belirlenen Üniversitemiz yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız…

 
Belirlenen şartlar ile ilgili kısa soru ve cevaplar için tıklayınız…
 
YATAY GEÇİŞ

Başvuru Tarihleri                           : 11-15 Nisan 2022
Başvuru Sonuç İlan Tarihi            : 20 Nisan 2022
Kayıt Tarihi                                     : 21-22 Nisan 2022
Yedek Aday İlan Tarihi                  : 23 Nisan 2022
Yedek Aday Kayıt Tarihi               : 25 Nisan 2022
 
ÖZEL ÖĞRENCİLİK

Yatay Geçiş Şartlarını Sağlayamayan Öğrencilerin
Başvuru Tarihleri                            : 11-15 Nisan 2022
Yatay Geçiş Başvurusu Yapan Ancak Kayıt Hakkı Kazanamayan Öğrencilerin
Başvuru Tarihleri                            : 26-29 Nisan 2022
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
  • Öğrenci belgesi (Türkçe diline çevrilmiş ve resmi makamlarca onaylı)
  • ÖSYS/YKS sınav sonuç belgesi ve/veya uluslararası sınav sonuç belgesi
  • Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarına ÖSYS/YKS veya ulusal diğer sınav sonuçlarına göre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, kayıtlı olunan Üniversitenin Dünya üniversite sıralamasındaki yerini gösteren belge *
  • Kimlik fotokopisi (önlü-arkalı)
  • Pasaportun geçerlilik süresini gösteren sayfaların fotokopisi ve giriş-çıkış ile ilgili kanıtlayıcı belgeler
 
Başvurular istenen belgelerin asılları ile birlikte ilgili Dekanlıklara şahsen yapılacak olup; e-posta, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
Kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında dondurulacak olup; 2022-2023 Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrenime başlayacaklardır.
 
Özel öğrenci olarak en fazla iki yarıyıl öğrenim görülebilecek olup; Üniversitemizden alınan derslerin öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumları tarafından kabul edilmesi ile ilgili sorumluluk öğrenciye aittir.
 
* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kabul ettiği sıralama kuruluşları aşağıda belirtilmekte olup, ilgili kuruluşların web sitelerinden gerekli listelere ulaşılabilir.

Times Higher Education (THE)
QS World University Rankings 
Academic Ranking of World Universities (ARWU) 
University Ranking by Academic Performance (URAP) 
CWTS Leiden Ranking