2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuçları
Kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi için tıklayınız…


 
Önemli Not: Öğrencilerin programlara yerleştirme işlemleri başvuru sırasında yapmış oldukları tercih sırasına göre yapılmıştır.  Ayrıca listede belirtilen “Başvuru Sınıfı” bilgisi başvuru sırasında adaylar tarafından belirtilen sınıf bilgileri olup, öğrencilerin 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibariyle intibak ettirilecekleri sınıflar Karabük Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda belirlenecektir.

 
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrenciler 24 – 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında sistem üzerinden elektronik kayıt yaptıracaklardır.
 
Kayıt işlemleri için tıklayınız…

 
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler tarafımızca yapılacaktır.

 
Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ders muafiyeti talebi için transkript (onaylı) ve ders içeriklerini en geç 01 Eylül 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kayıt yaptırmış oldukları Dekanlığa / Müdürlüğe şahsen veya posta/kargo yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 
Ayrıca, kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan alacakları yatay geçiş yapmasında bir engel bulunmadığına dair belgeyi de en geç 01 Eylül 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta / kargo yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, söz konusu belgeyi belirtilen tarihe kadar ulaştırmayan öğrencilerin yatay geçiş kayıtları iptal edilecektir. Kurum içi yatay geçişlerde bu belge talep edilmemektedir.