2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin %10’a Giren Öğrencilerin Dikkatine
2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı  Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın 5. Maddesi;
 
“ Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.”
 
Hükmü gereği bölümünde yüzde ona giren öğrenciler tespit edilmiştir.

Yüzde on listesi belirlenirken dikkat edilen hususlar şunlardır:

1- 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı dâhil bütün dönemlerde alması gereken dersleri alıp, başarmış olmak.
2- Genel Akademik Not Ortalamasına bakılarak yüzde onlar tespit edilmiştir.
3- Hazırlık sınıfı öğrencileri değerlendirilmeye alınmamıştır.
4- Dönem uzatan öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
5- 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında ders alma yapmayan veya eksik ders alan öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
6- Herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
7- Türk ve uluslararası öğrenciler birlikte değerlendirilmiştir.
8- Sınıf bazında başarı sırası belirlenmiştir.
 
Yüzde on listesine dahil edilecek öğrenci sayısının belirlenmesinde programa kayıtlı öğrencilerden her dönem için belirlenen asgari dersi alan öğrenci sayısı dikkate alınır. (YÖK %10 Uygulama Esasları)


Örneğin; ilgili programda 2.sınıfta öğrenim gören 100 öğrenci olduğunu kabul edelim. Bu öğrencilerden 2.sınıfa ait zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü alan öğrenci sayısı 50 ise bu 50 öğrencinin %10’u olan 5 öğrenci başarı listesine dahil edilir.
 
Yüzde on listelerine itirazlar  28 Temmuz 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapılabilecek olup, itiraz süresi bitiminden sonraki itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına e-posta üzerinden yapılacaktır.


ogrenci.isleri@karabuk.edu.tr
 

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı % 10 listeleri için ilgili linke tıklayınız.
 
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU 

HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SAFRANBOLU ŞEFİK YILMAZ DİZDAR MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TOBB TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU