2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Duyurusu
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız…

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Lisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız…
 
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılı not ortalamasına göre yatay geçiş başvuruları 02 Ağustos 2021 – 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında kabul edilecek olup, kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi 16 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecektir.
 
Yatay geçiş başvuruları aşağıda belirtilen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi yolu ile yapılacak olup, başvuruda kullanılan belgelerin asılları kayıt esnasında teslim alınacaktır.
 
Önemli Not: Sistem üzerinden yapılmayan başvurular ile eksik ve/veya onaysız belge ile yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
 Yatay Geçiş Başvurusunda İstenilen Belgeler
  1. Öğrenci belgesi (E-devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi veya elektronik imzalı öğrenci belgesi kabul edilir.)
  2. Onaylı not durum belgesi (Transkript)
  3. Ders içerikleri
  4. İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10’a girdiğine dair onaylı belge
  5. ÖSYM sınav sonuç ve yerleştirme belgesi (Tıp fakültesi öğrencileri için )
 
Tıp Fakültesine Başvuru Yapacak Öğrenciler İçin Önemli Not:  Karabük Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesinin 5. maddesinin 8. fıkrasında yer alan “Tıp Fakültesi yatay geçişlerinde adayın lisans yerleştirme sınavından almış olduğu puanın, lisans yerleştirme sınavı tam puanına oranının yüzdelik karşılığının %60'ı ile adayın transkriptte belirtilen başarı notunun %40'ının toplamı alınarak yatay geçişe esas puanı belirlenir. Transkriptinde belirtilen başarı puanının 100’lük sisteme dönüştürülmesi gereken durumlarda Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm tablosu esas alınır.” hükmü gereğince Tıp Fakültesine başvuru yapan öğrencilerin ortalamaları otomasyon sistemi üzerinden ÖSYM verileri çekilerek hesaplanacaktır.
 
Yatay geçiş başvurusu için tıklayınız… ( Sistem başvuru tarihleri arasında açılacaktır.)
 
Yatay geçiş başvurularında onay, ret veya düzeltme ile ilgili sorun veya taleplerinizi başvuru yaptığınız birimin Bölüm Başkanlıkları ile görüşmeniz gerekmektedir. Yapılan başvurular Bölüm Başkanlıkları tarafından değerlendirilmektedir.