2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı DGS Ek Kayıt Duyurusu
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize DGS Ek Kayıt ile kayıt hakkı kazanan adaylar 15 – 21 Ekim 2019 tarihleri arasında  şahsen müracaat ile kayıt yaptıracaklardır.
 
DGS ek kayıtları Üniversite (Merkez Kampüs) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olup; Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Safranbolu Turizm Fakültesine yerleşen adayların kayıtları Safranbolu Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılacaktır.


Kayıt için adayların şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.  Ancak adaylar, kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla noter vekaleti yoluyla kayıtlarını yaptırabilirler.

Kayıt müracaatında adaylar önlisans diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Kayıt sırasında önlisans diploması kontrol edilerek adaydan fotokopisi alınacak aslı ise iade edilecektir.

Adaylardan kayıt esnasında onaylı not durum belgesi (transkript) ve onaylı ders içerikleri de talep edilecek olup, bu belgeleri ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılacak ancak ders muafiyetleri yapılmayacaktır.

2019 yılı DGS Ek Kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencileri bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS Ek Kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

İkinci öğretim veya uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında öğrenci numaraları ile birlikte öğrenim ücretlerini yatıracaklardır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri sadece T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından yatırılacaktır.

Kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri ve alması gereken dersler ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından belirlenecek olup, öğrenci otomasyon sistemine yüklenecektir. Belirtilen tarihlerde öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin ders alma işlemleri yapılmayacaktır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan(%30 veya %100 İngilizce) programlara yerleşen adaylar, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 
http://sfl.karabuk.edu.tr/tr web sayfasından veya  (0370) 418 90 48 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.