HEDEFLERİMİZ
Başkanlığımızca yürütülen hizmetlerin, belirlenen ilke ve değerler doğrultusunda, teknolojinin
imkanlarından en üst düzeyde yararlanarak yüksek verimlilik ve işbirliği çerçevesinde kısa
sürede  en  iyi  şekilde  yapılmasını  sağlamak;  Bu  doğrultuda  bu  süreyi  kısaltmak ve kolaylaştırmak amacıyla, işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi ve takibi için gerekli alt yapıyı hazırlayıp öğrencilerimizin hizmetine sunmak.