İSTATİSTİK BELGELER VE DİSİPLİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Alaattin ERYÜKSEL
Görev ve Sorumlulukları 1- Yeni öğrenci kontenjanlarının belirlenerek, ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak.
2- Yeni öğrenci kayıtlarının yapılmasını sağlamak.
3- Yatay geçiş kontenjan ve koşullarının belirlenmesini, ilan edilmesini, başvuruların alınmasını, sonuçların ilan edilmesini ve kayıtların yapılmasını sağlamak.
4- Dikey geçiş kontenjanlarının belirlenerek ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak, kayıt öncesi hazırlık ve kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak
5- Çift anadal kontenjanlarının belirlenmesini, ilan edilmesini, başvuruların alınmasını ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
6- Çift anadal kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
7- Ek kontenjan kayıtları öncesi hazırlık ve kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
8- Akademik takvim düzenlenmesi işlemlerini yapmak.
9- Evrak kayıt ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
10- ÖSYM istatistik formlarının hazırlanmasını ve sisteme girişlerini sağlamak.
11- Disiplin cezası alan öğrencilere ait işlemlerin yapılmasını sağlamak.
12- Başarı oranları ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.
13- Not durumu belgesi, öğrenci belgesi, öğrenci durum belgesi (EK-C2) vb. belge ve yazıların verilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
14-  Kurum içi ve kurum dışı gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.
15- Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Memur
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Nedim BOZKAYA
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrencilerle yüz yüze ilk görüşmenin ve bilgi alışverişinin sağlanması.
2- Talepte bulunan öğrencilere öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript) verilmesi.
3- Askerlik şubeleri tarafından istenmesi durumunda, gönderilecek olan askerlik belgelerinin (EK-C2) düzenlenmesi ve gönderilmesi.
4- Öğrencilere disiplin cezası almadığına dair yazı verilmesi.
5- Öğrencilere bir üst sınıfa geçip geçmediğine dair yazı verilmesi.
6- Üniversiteye yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
7- Öğrencilere yatay geçiş evraklarının verilmesi.
8- Öğrencilere mezun olmuştur yazısının verilmesi.
9- Öğrencilere kaydını sildirmiştir yazısını verilmesi.
10-Hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimini gördüğüne dair yazının verilmesi.
11-İkinci öğrenim öğrencilerine yüzde 10 sıralamasına girdiğine dair belge verilmesi.
12-Üniversiteye yatay geçişle gelen veya yatay geçiş ile başka üniversiteye giden öğrencilere ilişkin gerekli yazışmaların yapılması.
13-Yatay geçişle gitti yazısı gönderimi.
14-Kayıt dondurdu yazısı gönderimi.
15-Çift Anadal okuduğuna dair yazı verilmesi.
16-Resmi Kurumlara öğrencimiz değildir yazısı gönderimi.
17-Muhtemel mezun olacaktır yazısı gönderimi.
18-Dikey geçişle kayıt yaptırmıştır yazısı gönderimi.
19-Halen devamlı ve kayıtlı öğrencimizdir yazısının gönderilmesi.
20-Askerlik Şubesine öğrencimiz değildir yazısı gönderilmesi.
21-Emekli Sandığı Ödemeler Dairesi Başkanlığına öğrenim durumu hakkında yazının gönderimi.
22-Burs alan öğrencilerin Öğrenim durumlarını  belirten yazıların Kamu  ve Özel Kuruluşlara yazının gönderimi.
23- Talepte bulunan mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin onaylı örneğinin verilmesi.
24- Mezun öğrencilere diplomaların teslim edilmesi.
25- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi.
26- ÖSYM istatistiklerinin hazırlanması.
27- Çift anadal ve yandal müracaat formlarının ilgili birimlere üst yazı ile bildirilmesi.
28- İlişiği kesilen, kayıt donduran, azami öğrenim süresini dolduran ve yaş haddini aşan öğrencilerin askerlik şubelerine bildirilmesi.
29- Üniversite içi birimler ve Üniversite dışı kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
30- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Memur
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Mustafa BAŞKAYA
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrencilerle yüz yüze ilk görüşmenin ve bilgi alışverişinin sağlanması.
2- Talepte bulunan öğrencilere öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript) verilmesi.
3- Askerlik şubeleri tarafından istenmesi durumunda, gönderilecek olan askerlik belgelerinin (EK-C2) düzenlenmesi ve gönderilmesi.
4- Öğrencilere disiplin cezası almadığına dair yazı verilmesi.
5- Öğrencilere bir üst sınıfa geçip geçmediğine dair yazı verilmesi.
6- Üniversiteye yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
7- Öğrencilere yatay geçiş evraklarının verilmesi.
8- Öğrencilere mezun olmuştur yazısının verilmesi.
9- Öğrencilere kaydını sildirmiştir yazısını verilmesi.
10-Hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimini gördüğüne dair yazının verilmesi.
11-İkinci öğrenim öğrencilerine yüzde 10 sıralamasına girdiğine dair belge verilmesi.
12-Üniversiteye yatay geçişle gelen veya yatay geçiş ile başka üniversiteye giden öğrencilere ilişkin gerekli yazışmaların yapılması.
13-Yatay geçişle gitti yazısı gönderimi.
14-Kayıt dondurdu yazısı gönderimi.
15-Çift Anadal okuduğuna dair yazı verilmesi.
16-Resmi Kurumlara öğrencimiz değildir yazısı gönderimi.
17-Muhtemel mezun olacaktır yazısı gönderimi.
18-Dikey geçişle kayıt yaptırmıştır yazısı gönderimi.
19-Halen devamlı ve kayıtlı öğrencimizdir yazısının gönderilmesi.
20-Askerlik Şubesine öğrencimiz değildir yazısı gönderilmesi.
21-Emekli Sandığı Ödemeler Dairesi Başkanlığına öğrenim durumu hakkında yazının gönderimi.
22-Burs alan öğrencilerin Öğrenim durumlarını  belirten yazıların Kamu  ve Özel Kuruluşlara yazının gönderimi.
23- Talepte bulunan mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin onaylı örneğinin verilmesi.
24- Mezun öğrencilere diplomaların teslim edilmesi.
25- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi.
26- ÖSYM istatistiklerinin hazırlanması.
27- Çift anadal ve yandal müracaat formlarının ilgili birimlere üst yazı ile bildirilmesi.
28- İlişiği kesilen, kayıt donduran, azami öğrenim süresini dolduran ve yaş haddini aşan öğrencilerin askerlik şubelerine bildirilmesi.
29- Üniversite içi birimler ve Üniversite dışı kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
30- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Nihat CEYLAN
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrencilerle yüz yüze ilk görüşmenin ve bilgi alışverişinin sağlanması.
2- Talepte bulunan öğrencilere öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript) verilmesi.
3- Askerlik şubeleri tarafından istenmesi durumunda, gönderilecek olan askerlik belgelerinin (EK-C2) düzenlenmesi ve gönderilmesi.
4- Öğrencilere disiplin cezası almadığına dair yazı verilmesi.
5- Öğrencilere bir üst sınıfa geçip geçmediğine dair yazı verilmesi.
6- Üniversiteye yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
7- Öğrencilere yatay geçiş evraklarının verilmesi.
8- Öğrencilere mezun olmuştur yazısının verilmesi.
9- Öğrencilere kaydını sildirmiştir yazısını verilmesi.
10-Hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimini gördüğüne dair yazının verilmesi.
11-İkinci öğrenim öğrencilerine yüzde 10 sıralamasına girdiğine dair belge verilmesi.
12-Üniversiteye yatay geçişle gelen veya yatay geçiş ile başka üniversiteye giden öğrencilere ilişkin gerekli yazışmaların yapılması.
13-Yatay geçişle gitti yazısı gönderimi.
14-Kayıt dondurdu yazısı gönderimi.
15-Çift Anadal okuduğuna dair yazı verilmesi.
16-Resmi Kurumlara öğrencimiz değildir yazısı gönderimi.
17-Muhtemel mezun olacaktır yazısı gönderimi.
18-Dikey geçişle kayıt yaptırmıştır yazısı gönderimi.
19-Halen devamlı ve kayıtlı öğrencimizdir yazısının gönderilmesi.
20-Askerlik Şubesine öğrencimiz değildir yazısı gönderilmesi.
21-Emekli Sandığı Ödemeler Dairesi Başkanlığına öğrenim durumu hakkında yazının gönderimi.
22-Burs alan öğrencilerin Öğrenim durumlarını  belirten yazıların Kamu  ve Özel Kuruluşlara yazının gönderimi.
23- Talepte bulunan mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin onaylı örneğinin verilmesi.
24- Mezun öğrencilere diplomaların teslim edilmesi.
25- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi.
26- ÖSYM istatistiklerinin hazırlanması.
27- Çift anadal ve yandal müracaat formlarının ilgili birimlere üst yazı ile bildirilmesi.
28- İlişiği kesilen, kayıt donduran, azami öğrenim süresini dolduran ve yaş haddini aşan öğrencilerin askerlik şubelerine bildirilmesi.
29- Üniversite içi birimler ve Üniversite dışı kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
30- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Mehmet AKCAN
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrencilerle yüz yüze ilk görüşmenin ve bilgi alışverişinin sağlanması.
2- Talepte bulunan öğrencilere öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript) verilmesi.
3- Askerlik şubeleri tarafından istenmesi durumunda, gönderilecek olan askerlik belgelerinin (EK-C2) düzenlenmesi ve gönderilmesi.
4- Öğrencilere disiplin cezası almadığına dair yazı verilmesi.
5- Öğrencilere bir üst sınıfa geçip geçmediğine dair yazı verilmesi.
6- Üniversiteye yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
7- Öğrencilere yatay geçiş evraklarının verilmesi.
8- Öğrencilere mezun olmuştur yazısının verilmesi.
9- Öğrencilere kaydını sildirmiştir yazısını verilmesi.
10-Hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimini gördüğüne dair yazının verilmesi.
11-İkinci öğrenim öğrencilerine yüzde 10 sıralamasına girdiğine dair belge verilmesi.
12-Üniversiteye yatay geçişle gelen veya yatay geçiş ile başka üniversiteye giden öğrencilere ilişkin gerekli yazışmaların yapılması.
13-Yatay geçişle gitti yazısı gönderimi.
14-Kayıt dondurdu yazısı gönderimi.
15-Çift Anadal okuduğuna dair yazı verilmesi.
16-Resmi Kurumlara öğrencimiz değildir yazısı gönderimi.
17-Muhtemel mezun olacaktır yazısı gönderimi.
18-Dikey geçişle kayıt yaptırmıştır yazısı gönderimi.
19-Halen devamlı ve kayıtlı öğrencimizdir yazısının gönderilmesi.
20-Askerlik Şubesine öğrencimiz değildir yazısı gönderilmesi.
21-Emekli Sandığı Ödemeler Dairesi Başkanlığına öğrenim durumu hakkında yazının gönderimi.
22-Burs alan öğrencilerin Öğrenim durumlarını  belirten yazıların Kamu  ve Özel Kuruluşlara yazının gönderimi.
23- Talepte bulunan mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin onaylı örneğinin verilmesi.
24- Mezun öğrencilere diplomaların teslim edilmesi.
25- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi.
26- ÖSYM istatistiklerinin hazırlanması.
27- Çift anadal ve yandal müracaat formlarının ilgili birimlere üst yazı ile bildirilmesi.
28- İlişiği kesilen, kayıt donduran, azami öğrenim süresini dolduran ve yaş haddini aşan öğrencilerin askerlik şubelerine bildirilmesi.
29- Üniversite içi birimler ve Üniversite dışı kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
30- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Hasan KOCAKAYA
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrencilerle yüz yüze ilk görüşmenin ve bilgi alışverişinin sağlanması.
2- Talepte bulunan öğrencilere öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript) verilmesi.
3- Askerlik şubeleri tarafından istenmesi durumunda, gönderilecek olan askerlik belgelerinin (EK-C2) düzenlenmesi ve gönderilmesi.
4- Öğrencilere disiplin cezası almadığına dair yazı verilmesi.
5- Öğrencilere bir üst sınıfa geçip geçmediğine dair yazı verilmesi.
6- Üniversiteye yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
7- Öğrencilere yatay geçiş evraklarının verilmesi.
8- Öğrencilere mezun olmuştur yazısının verilmesi.
9- Öğrencilere kaydını sildirmiştir yazısını verilmesi.
10-Hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimini gördüğüne dair yazının verilmesi.
11-İkinci öğrenim öğrencilerine yüzde 10 sıralamasına girdiğine dair belge verilmesi.
12-Üniversiteye yatay geçişle gelen veya yatay geçiş ile başka üniversiteye giden öğrencilere ilişkin gerekli yazışmaların yapılması.
13-Yatay geçişle gitti yazısı gönderimi.
14-Kayıt dondurdu yazısı gönderimi.
15-Çift Anadal okuduğuna dair yazı verilmesi.
16-Resmi Kurumlara öğrencimiz değildir yazısı gönderimi.
17-Muhtemel mezun olacaktır yazısı gönderimi.
18-Dikey geçişle kayıt yaptırmıştır yazısı gönderimi.
19-Halen devamlı ve kayıtlı öğrencimizdir yazısının gönderilmesi.
20-Askerlik Şubesine öğrencimiz değildir yazısı gönderilmesi.
21-Emekli Sandığı Ödemeler Dairesi Başkanlığına öğrenim durumu hakkında yazının gönderimi.
22-Burs alan öğrencilerin Öğrenim durumlarını  belirten yazıların Kamu  ve Özel Kuruluşlara yazının gönderimi.
23- Talepte bulunan mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin onaylı örneğinin verilmesi.
24- Mezun öğrencilere diplomaların teslim edilmesi.
25- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi.
26- ÖSYM istatistiklerinin hazırlanması.
27- Çift anadal ve yandal müracaat formlarının ilgili birimlere üst yazı ile bildirilmesi.
28- İlişiği kesilen, kayıt donduran, azami öğrenim süresini dolduran ve yaş haddini aşan öğrencilerin askerlik şubelerine bildirilmesi.
29- Üniversite içi birimler ve Üniversite dışı kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
30- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Ali IŞIK
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrencilerle yüz yüze ilk görüşmenin ve bilgi alışverişinin sağlanması.
2- Talepte bulunan öğrencilere öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript) verilmesi.
3- Askerlik şubeleri tarafından istenmesi durumunda, gönderilecek olan askerlik belgelerinin (EK-C2) düzenlenmesi ve gönderilmesi.
4- Öğrencilere disiplin cezası almadığına dair yazı verilmesi.
5- Öğrencilere bir üst sınıfa geçip geçmediğine dair yazı verilmesi.
6- Üniversiteye yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
7- Öğrencilere yatay geçiş evraklarının verilmesi.
8- Öğrencilere mezun olmuştur yazısının verilmesi.
9- Öğrencilere kaydını sildirmiştir yazısını verilmesi.
10-Hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimini gördüğüne dair yazının verilmesi.
11-İkinci öğrenim öğrencilerine yüzde 10 sıralamasına girdiğine dair belge verilmesi.
12-Üniversiteye yatay geçişle gelen veya yatay geçiş ile başka üniversiteye giden öğrencilere ilişkin gerekli yazışmaların yapılması.
13-Yatay geçişle gitti yazısı gönderimi.
14-Kayıt dondurdu yazısı gönderimi.
15-Çift Anadal okuduğuna dair yazı verilmesi.
16-Resmi Kurumlara öğrencimiz değildir yazısı gönderimi.
17-Muhtemel mezun olacaktır yazısı gönderimi.
18-Dikey geçişle kayıt yaptırmıştır yazısı gönderimi.
19-Halen devamlı ve kayıtlı öğrencimizdir yazısının gönderilmesi.
20-Askerlik Şubesine öğrencimiz değildir yazısı gönderilmesi.
21-Emekli Sandığı Ödemeler Dairesi Başkanlığına öğrenim durumu hakkında yazının gönderimi.
22-Burs alan öğrencilerin Öğrenim durumlarını  belirten yazıların Kamu  ve Özel Kuruluşlara yazının gönderimi.
23- Talepte bulunan mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin onaylı örneğinin verilmesi.
24- Mezun öğrencilere diplomaların teslim edilmesi.
25- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi.
26- ÖSYM istatistiklerinin hazırlanması.
27- Çift anadal ve yandal müracaat formlarının ilgili birimlere üst yazı ile bildirilmesi.
28- İlişiği kesilen, kayıt donduran, azami öğrenim süresini dolduran ve yaş haddini aşan öğrencilerin askerlik şubelerine bildirilmesi.
29- Üniversite içi birimler ve Üniversite dışı kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
30- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Alparslan BAŞDOĞAN
Görev ve Sorumlulukları  
1- Başkanlığa gelen üst yazı ve dilekçelerin EBYS Sistemine kayıtlarının yapılması.
2- Kurum dışına gönderilecek olan evrakların pullanarak postaya verilmesi.
3- Başkanlığa gelen faksların takibi ve ilgili birime iletilmesi.
4- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Memur
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Mesut YILMAZ
Görev ve Sorumlulukları  
1- Banko görevlilerinin ihtiyaç duyduğu öğrenci dosyalarının arşivden getirilmesi, işi biten öğrenci dosyalarının arşive geri götürülmesi.
2- Arşiv düzeninin sağlanması.
3- Posta ile gönderilecek olan zarfların postaneye günlük olarak teslim edilmesi.
4- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Memur
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Gülçin BAŞKEÇE
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrencilerle yüz yüze ilk görüşmenin ve bilgi alışverişinin sağlanması.
2- Talepte bulunan öğrencilere öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript) verilmesi.
3- Askerlik şubeleri tarafından istenmesi durumunda, gönderilecek olan askerlik belgelerinin (EK-C2) düzenlenmesi ve gönderilmesi.
4- Öğrencilere disiplin cezası almadığına dair yazı verilmesi.
5- Öğrencilere bir üst sınıfa geçip geçmediğine dair yazı verilmesi.
6- Üniversiteye yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
7- Öğrencilere yatay geçiş evraklarının verilmesi.
8- Öğrencilere mezun olmuştur yazısının verilmesi.
9- Öğrencilere kaydını sildirmiştir yazısını verilmesi.
10-Hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimini gördüğüne dair yazının verilmesi.
11-İkinci öğrenim öğrencilerine yüzde 10 sıralamasına girdiğine dair belge verilmesi.
12-Üniversiteye yatay geçişle gelen veya yatay geçiş ile başka üniversiteye giden öğrencilere ilişkin gerekli yazışmaların yapılması.
13-Yatay geçişle gitti yazısı gönderimi.
14-Kayıt dondurdu yazısı gönderimi.
15-Çift Anadal okuduğuna dair yazı verilmesi.
16-Resmi Kurumlara öğrencimiz değildir yazısı gönderimi.
17-Muhtemel mezun olacaktır yazısı gönderimi.
18-Dikey geçişle kayıt yaptırmıştır yazısı gönderimi.
19-Halen devamlı ve kayıtlı öğrencimizdir yazısının gönderilmesi.
20-Askerlik Şubesine öğrencimiz değildir yazısı gönderilmesi.
21-Emekli Sandığı Ödemeler Dairesi Başkanlığına öğrenim durumu hakkında yazının gönderimi.
22-Burs alan öğrencilerin Öğrenim durumlarını  belirten yazıların Kamu  ve Özel Kuruluşlara yazının gönderimi.
23- Talepte bulunan mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin onaylı örneğinin verilmesi.
24- Mezun öğrencilere diplomaların teslim edilmesi.
25- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi.
26- ÖSYM istatistiklerinin hazırlanması.
27- Çift anadal ve yandal müracaat formlarının ilgili birimlere üst yazı ile bildirilmesi.
28- İlişiği kesilen, kayıt donduran, azami öğrenim süresini dolduran ve yaş haddini aşan öğrencilerin askerlik şubelerine bildirilmesi.
29- Üniversite içi birimler ve Üniversite dışı kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
30- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Tuba BABAYİĞİT URCAN
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrencilerle yüz yüze ilk görüşmenin ve bilgi alışverişinin sağlanması.
2- Talepte bulunan öğrencilere öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript) verilmesi.
3- Askerlik şubeleri tarafından istenmesi durumunda, gönderilecek olan askerlik belgelerinin (EK-C2) düzenlenmesi ve gönderilmesi.
4- Öğrencilere disiplin cezası almadığına dair yazı verilmesi.
5- Öğrencilere bir üst sınıfa geçip geçmediğine dair yazı verilmesi.
6- Üniversiteye yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
7- Öğrencilere yatay geçiş evraklarının verilmesi.
8- Öğrencilere mezun olmuştur yazısının verilmesi.
9- Öğrencilere kaydını sildirmiştir yazısını verilmesi.
10-Hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimini gördüğüne dair yazının verilmesi.
11-İkinci öğrenim öğrencilerine yüzde 10 sıralamasına girdiğine dair belge verilmesi.
12-Üniversiteye yatay geçişle gelen veya yatay geçiş ile başka üniversiteye giden öğrencilere ilişkin gerekli yazışmaların yapılması.
13-Yatay geçişle gitti yazısı gönderimi.
14-Kayıt dondurdu yazısı gönderimi.
15-Çift Anadal okuduğuna dair yazı verilmesi.
16-Resmi Kurumlara öğrencimiz değildir yazısı gönderimi.
17-Muhtemel mezun olacaktır yazısı gönderimi.
18-Dikey geçişle kayıt yaptırmıştır yazısı gönderimi.
19-Halen devamlı ve kayıtlı öğrencimizdir yazısının gönderilmesi.
20-Askerlik Şubesine öğrencimiz değildir yazısı gönderilmesi.
21-Emekli Sandığı Ödemeler Dairesi Başkanlığına öğrenim durumu hakkında yazının gönderimi.
22-Burs alan öğrencilerin Öğrenim durumlarını  belirten yazıların Kamu  ve Özel Kuruluşlara yazının gönderimi.
23- Talepte bulunan mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin onaylı örneğinin verilmesi.
24- Mezun öğrencilere diplomaların teslim edilmesi.
25- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi.
26- ÖSYM istatistiklerinin hazırlanması.
27- Çift anadal ve yandal müracaat formlarının ilgili birimlere üst yazı ile bildirilmesi.
28- İlişiği kesilen, kayıt donduran, azami öğrenim süresini dolduran ve yaş haddini aşan öğrencilerin askerlik şubelerine bildirilmesi.
29- Üniversite içi birimler ve Üniversite dışı kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
30- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Hatice YILDIRIM
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrencilerle yüz yüze ilk görüşmenin ve bilgi alışverişinin sağlanması.
2- Talepte bulunan öğrencilere öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript) verilmesi.
3- Askerlik şubeleri tarafından istenmesi durumunda, gönderilecek olan askerlik belgelerinin (EK-C2) düzenlenmesi ve gönderilmesi.
4- Öğrencilere disiplin cezası almadığına dair yazı verilmesi.
5- Öğrencilere bir üst sınıfa geçip geçmediğine dair yazı verilmesi.
6- Üniversiteye yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
7- Öğrencilere yatay geçiş evraklarının verilmesi.
8- Öğrencilere mezun olmuştur yazısının verilmesi.
9- Öğrencilere kaydını sildirmiştir yazısını verilmesi.
10-Hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimini gördüğüne dair yazının verilmesi.
11-İkinci öğrenim öğrencilerine yüzde 10 sıralamasına girdiğine dair belge verilmesi.
12-Üniversiteye yatay geçişle gelen veya yatay geçiş ile başka üniversiteye giden öğrencilere ilişkin gerekli yazışmaların yapılması.
13-Yatay geçişle gitti yazısı gönderimi.
14-Kayıt dondurdu yazısı gönderimi.
15-Çift Anadal okuduğuna dair yazı verilmesi.
16-Resmi Kurumlara öğrencimiz değildir yazısı gönderimi.
17-Muhtemel mezun olacaktır yazısı gönderimi.
18-Dikey geçişle kayıt yaptırmıştır yazısı gönderimi.
19-Halen devamlı ve kayıtlı öğrencimizdir yazısının gönderilmesi.
20-Askerlik Şubesine öğrencimiz değildir yazısı gönderilmesi.
21-Emekli Sandığı Ödemeler Dairesi Başkanlığına öğrenim durumu hakkında yazının gönderimi.
22-Burs alan öğrencilerin Öğrenim durumlarını  belirten yazıların Kamu  ve Özel Kuruluşlara yazının gönderimi.
23- Talepte bulunan mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin onaylı örneğinin verilmesi.
24- Mezun öğrencilere diplomaların teslim edilmesi.
25- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi.
26- ÖSYM istatistiklerinin hazırlanması.
27- Çift anadal ve yandal müracaat formlarının ilgili birimlere üst yazı ile bildirilmesi.
28- İlişiği kesilen, kayıt donduran, azami öğrenim süresini dolduran ve yaş haddini aşan öğrencilerin askerlik şubelerine bildirilmesi.
29- Üniversite içi birimler ve Üniversite dışı kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
30- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Memur
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Rifat TOPSAKAL
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrencilerle yüz yüze ilk görüşmenin ve bilgi alışverişinin sağlanması.
2- Talepte bulunan öğrencilere öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript) verilmesi.
3- Askerlik şubeleri tarafından istenmesi durumunda, gönderilecek olan askerlik belgelerinin (EK-C2) düzenlenmesi ve gönderilmesi.
4- Öğrencilere disiplin cezası almadığına dair yazı verilmesi.
5- Öğrencilere bir üst sınıfa geçip geçmediğine dair yazı verilmesi.
6- Üniversiteye yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
7- Öğrencilere yatay geçiş evraklarının verilmesi.
8- Öğrencilere mezun olmuştur yazısının verilmesi.
9- Öğrencilere kaydını sildirmiştir yazısını verilmesi.
10-Hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimini gördüğüne dair yazının verilmesi.
11-İkinci öğrenim öğrencilerine yüzde 10 sıralamasına girdiğine dair belge verilmesi.
12-Üniversiteye yatay geçişle gelen veya yatay geçiş ile başka üniversiteye giden öğrencilere ilişkin gerekli yazışmaların yapılması.
13-Yatay geçişle gitti yazısı gönderimi.
14-Kayıt dondurdu yazısı gönderimi.
15-Çift Anadal okuduğuna dair yazı verilmesi.
16-Resmi Kurumlara öğrencimiz değildir yazısı gönderimi.
17-Muhtemel mezun olacaktır yazısı gönderimi.
18-Dikey geçişle kayıt yaptırmıştır yazısı gönderimi.
19-Halen devamlı ve kayıtlı öğrencimizdir yazısının gönderilmesi.
20-Askerlik Şubesine öğrencimiz değildir yazısı gönderilmesi.
21-Emekli Sandığı Ödemeler Dairesi Başkanlığına öğrenim durumu hakkında yazının gönderimi.
22-Burs alan öğrencilerin Öğrenim durumlarını  belirten yazıların Kamu  ve Özel Kuruluşlara yazının gönderimi.
23- Talepte bulunan mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin onaylı örneğinin verilmesi.
24- Mezun öğrencilere diplomaların teslim edilmesi.
25- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi.
26- ÖSYM istatistiklerinin hazırlanması.
27- Çift anadal ve yandal müracaat formlarının ilgili birimlere üst yazı ile bildirilmesi.
28- İlişiği kesilen, kayıt donduran, azami öğrenim süresini dolduran ve yaş haddini aşan öğrencilerin askerlik şubelerine bildirilmesi.
29- Üniversite içi birimler ve Üniversite dışı kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
30- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Memur
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Muhammed Akif YAĞIMLI
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrencilerle yüz yüze ilk görüşmenin ve bilgi alışverişinin sağlanması.
2- Talepte bulunan öğrencilere öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript) verilmesi.
3- Askerlik şubeleri tarafından istenmesi durumunda, gönderilecek olan askerlik belgelerinin (EK-C2) düzenlenmesi ve gönderilmesi.
4- Öğrencilere disiplin cezası almadığına dair yazı verilmesi.
5- Öğrencilere bir üst sınıfa geçip geçmediğine dair yazı verilmesi.
6- Üniversiteye yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
7- Öğrencilere yatay geçiş evraklarının verilmesi.
8- Öğrencilere mezun olmuştur yazısının verilmesi.
9- Öğrencilere kaydını sildirmiştir yazısını verilmesi.
10-Hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimini gördüğüne dair yazının verilmesi.
11-İkinci öğrenim öğrencilerine yüzde 10 sıralamasına girdiğine dair belge verilmesi.
12-Üniversiteye yatay geçişle gelen veya yatay geçiş ile başka üniversiteye giden öğrencilere ilişkin gerekli yazışmaların yapılması.
13-Yatay geçişle gitti yazısı gönderimi.
14-Kayıt dondurdu yazısı gönderimi.
15-Çift Anadal okuduğuna dair yazı verilmesi.
16-Resmi Kurumlara öğrencimiz değildir yazısı gönderimi.
17-Muhtemel mezun olacaktır yazısı gönderimi.
18-Dikey geçişle kayıt yaptırmıştır yazısı gönderimi.
19-Halen devamlı ve kayıtlı öğrencimizdir yazısının gönderilmesi.
20-Askerlik Şubesine öğrencimiz değildir yazısı gönderilmesi.
21-Emekli Sandığı Ödemeler Dairesi Başkanlığına öğrenim durumu hakkında yazının gönderimi.
22-Burs alan öğrencilerin Öğrenim durumlarını  belirten yazıların Kamu  ve Özel Kuruluşlara yazının gönderimi.
23- Talepte bulunan mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin onaylı örneğinin verilmesi.
24- Mezun öğrencilere diplomaların teslim edilmesi.
25- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi.
26- ÖSYM istatistiklerinin hazırlanması.
27- Çift anadal ve yandal müracaat formlarının ilgili birimlere üst yazı ile bildirilmesi.
28- İlişiği kesilen, kayıt donduran, azami öğrenim süresini dolduran ve yaş haddini aşan öğrencilerin askerlik şubelerine bildirilmesi.
29- Üniversite içi birimler ve Üniversite dışı kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
30- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
  T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Emine ÖNALAN
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrencilerle yüz yüze ilk görüşmenin ve bilgi alışverişinin sağlanması.
2- Talepte bulunan öğrencilere öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript) verilmesi.
3- Askerlik şubeleri tarafından istenmesi durumunda, gönderilecek olan askerlik belgelerinin (EK-C2) düzenlenmesi ve gönderilmesi.
4- Öğrencilere disiplin cezası almadığına dair yazı verilmesi.
5- Öğrencilere bir üst sınıfa geçip geçmediğine dair yazı verilmesi.
6- Üniversiteye yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
7- Öğrencilere yatay geçiş evraklarının verilmesi.
8- Öğrencilere mezun olmuştur yazısının verilmesi.
9- Öğrencilere kaydını sildirmiştir yazısını verilmesi.
10-Hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimini gördüğüne dair yazının verilmesi.
11-İkinci öğrenim öğrencilerine yüzde 10 sıralamasına girdiğine dair belge verilmesi.
12-Üniversiteye yatay geçişle gelen veya yatay geçiş ile başka üniversiteye giden öğrencilere ilişkin gerekli yazışmaların yapılması.
13-Yatay geçişle gitti yazısı gönderimi.
14-Kayıt dondurdu yazısı gönderimi.
15-Çift Anadal okuduğuna dair yazı verilmesi.
16-Resmi Kurumlara öğrencimiz değildir yazısı gönderimi.
17-Muhtemel mezun olacaktır yazısı gönderimi.
18-Dikey geçişle kayıt yaptırmıştır yazısı gönderimi.
19-Halen devamlı ve kayıtlı öğrencimizdir yazısının gönderilmesi.
20-Askerlik Şubesine öğrencimiz değildir yazısı gönderilmesi.
21-Emekli Sandığı Ödemeler Dairesi Başkanlığına öğrenim durumu hakkında yazının gönderimi.
22-Burs alan öğrencilerin Öğrenim durumlarını  belirten yazıların Kamu  ve Özel Kuruluşlara yazının gönderimi.
23- Talepte bulunan mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin onaylı örneğinin verilmesi.
24- Mezun öğrencilere diplomaların teslim edilmesi.
25- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi.
26- ÖSYM istatistiklerinin hazırlanması.
27- Çift anadal ve yandal müracaat formlarının ilgili birimlere üst yazı ile bildirilmesi.
28- İlişiği kesilen, kayıt donduran, azami öğrenim süresini dolduran ve yaş haddini aşan öğrencilerin askerlik şubelerine bildirilmesi.
29- Üniversite içi birimler ve Üniversite dışı kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
30- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan İstatistiki Belgeler ve Disiplin İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Devran GÜMÜŞ
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrencilerle yüz yüze ilk görüşmenin ve bilgi alışverişinin sağlanması.
2- Talepte bulunan öğrencilere öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript) verilmesi.
3- Askerlik şubeleri tarafından istenmesi durumunda, gönderilecek olan askerlik belgelerinin (EK-C2) düzenlenmesi ve gönderilmesi.
4- Öğrencilere disiplin cezası almadığına dair yazı verilmesi.
5- Öğrencilere bir üst sınıfa geçip geçmediğine dair yazı verilmesi.
6- Üniversiteye yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
7- Öğrencilere yatay geçiş evraklarının verilmesi.
8- Öğrencilere mezun olmuştur yazısının verilmesi.
9- Öğrencilere kaydını sildirmiştir yazısını verilmesi.
10-Hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimini gördüğüne dair yazının verilmesi.
11-İkinci öğrenim öğrencilerine yüzde 10 sıralamasına girdiğine dair belge verilmesi.
12-Üniversiteye yatay geçişle gelen veya yatay geçiş ile başka üniversiteye giden öğrencilere ilişkin gerekli yazışmaların yapılması.
13-Yatay geçişle gitti yazısı gönderimi.
14-Kayıt dondurdu yazısı gönderimi.
15-Çift Anadal okuduğuna dair yazı verilmesi.
16-Resmi Kurumlara öğrencimiz değildir yazısı gönderimi.
17-Muhtemel mezun olacaktır yazısı gönderimi.
18-Dikey geçişle kayıt yaptırmıştır yazısı gönderimi.
19-Halen devamlı ve kayıtlı öğrencimizdir yazısının gönderilmesi.
20-Askerlik Şubesine öğrencimiz değildir yazısı gönderilmesi.
21-Emekli Sandığı Ödemeler Dairesi Başkanlığına öğrenim durumu hakkında yazının gönderimi.
22-Burs alan öğrencilerin Öğrenim durumlarını  belirten yazıların Kamu  ve Özel Kuruluşlara yazının gönderimi.
23- Talepte bulunan mezunlar için diploma ve diploma eki fotokopilerinin onaylı örneğinin verilmesi.
24- Mezun öğrencilere diplomaların teslim edilmesi.
25- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespit edilmesi.
26- ÖSYM istatistiklerinin hazırlanması.
27- Çift anadal ve yandal müracaat formlarının ilgili birimlere üst yazı ile bildirilmesi.
28- İlişiği kesilen, kayıt donduran, azami öğrenim süresini dolduran ve yaş haddini aşan öğrencilerin askerlik şubelerine bildirilmesi.
29- Üniversite içi birimler ve Üniversite dışı kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
30- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.